Banner Top

updated 8:15 AM UTC, Apr 19, 2018
Δημοφιλή:
Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης βασικός υποστηρικτής του 8ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που θα πραγματοποιηθεί 19-21 Απριλίου 2018 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου! Το Europe Direct Crete ενημέρωσε στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης στις 14 Απριλίου 2018 τους σπουδαστές του 2ου Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ηρακλείου Με τη συνδιοργάνωση του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί από το Skywalker.gr η ενημερωτική ημερίδα για τον GDPR – Νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε στην πρώτη ετήσια συνάντηση της νέας γενιάς του δικτύου Europe Direct για την περίοδο 2018-2020. Το Europe Direct Crete συμμετείχε το Σάββατο 24 Μαρτίου στο διεθνές σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ για τον τομέα Νεολαία, που διοργάνωσε η System & G - Greece / Latvia. Το Europe Direct Crete συμμετείχε το Σάββατο 24 Μαρτίου στο διεθνές σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ για τον τομέα Νεολαία, που διοργάνωσε η System & G - Greece / Latvia. To Europe Direct of Crete αρωγός του συνεδρίου TEDx University of Crete! Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, Startup Europe Week Crete με βασικούς υποστηρικτές την Περιφέρεια Κρήτης και το Europe Direct Crete! Με επιτυχία στέφθηκε το 5ο Open Coffee Heraklion – βασικός υποστηρικτής και αρωγός του οποίου ήταν το Europe Direct Crete ! Το Europe Direct Crete βασικός υποστηρικτής του 5ου Open Coffee Heraklion, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου, με θέμα τον Τουρισμό!
A+ A A-
Website URL:

Έκθεση για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις 2015: Οι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη

Η έκθεση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη (ESDE) είναι μια ετήσια ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα, στην οποία εξετάζονται οι επερχόμενες προκλήσεις και οι πιθανές απαντήσεις πολιτικής. Η φετινή έκθεση αποκαλύπτει περαιτέρω θετικές εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα στην ΕΕ. Ωστόσο, παρά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις, εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών, όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση, την απασχόληση και άλλους βασικούς κοινωνικούς δείκτες και δείκτες για την αγορά εργασίας. Πολλές από αυτές τις ανισότητες σχετίζονται με την υποαξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου σε διάφορα μέτωπα.

Η κ. MarianneThyssen, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την εργασιακή κινητικότητα, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να εξασφαλίσουμε περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για τους πολίτες της ΕΕ, ειδικά εκείνους που είναι πιο απομακρυσμένοι από την αγορά εργασίας. Πρέπει επίσης να επενδύσουμε στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των ατόμων, έτσι ώστε όλες οι γυναίκες και όλοι οι άνδρες στην ΕΕ να μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Για την επίτευξη ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το εργατικό μας δίκαιο και τα συστήματά μας κοινωνικής προστασίας είναι κατάλληλα για την επίτευξη των στόχων τους στον 21ο αιώνα, και πρέπει να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό».

Η έκθεση ESDE 2015 εξετάζει τρόπους για την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων, εστιάζοντας ιδίως στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας, τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής προστασίας και την επένδυση στον άνθρωπο.

Προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας

Η έκθεση ESDE 2015 υπογραμμίζει το δυναμικό της αυτοαπασχόλησης και της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι ορισμένες ομάδες, όπως είναι οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες και οι εθνοτικές μειονότητες, μπορεί να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα εμπόδια στην ίδρυση της δικής τους επιχείρησης. Επιπλέον, η φετινή έκθεση αναφέρει ότι η πλειονότητα δεν αισθάνεται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις για να ιδρύσει μια επιχείρηση. Η έκθεση ESDE δείχνει ότι στοχοθετημένες πολιτικές μπορούν να βοηθήσουν. Οι πολιτικές αυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή τα φορολογικά κίνητρα, την επιχειρηματική εκπαίδευση ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων.

Η έκθεση ESDE αναφέρει επίσης αύξηση της ποικιλίας των συμβάσεων εργασίας, γεγονός το οποίο επιτρέπει ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και, συνεπώς, αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε κατακερματισμό της αγοράς εργασίας. Ενώ ορισμένες νέες συμβάσεις ενδέχεται να είναι επωφελείς για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, άλλες επιφέρουν εργασιακή ανασφάλεια. Η ευελιξία είναι σημαντική, αλλά χρειάζεται και ασφάλεια - ζήτημα που θα εξεταστεί και στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Βελτίωση της αποδοτικότητας της αγοράς εργασίας

Η έκθεση ESDE του 2015 αποκαλύπτει ότι η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τους ανθρώπινους πόρους της μέσω της κινητικότητας. Αν και ο αριθμός των μετακινούμενων εργαζομένων αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, το ποσοστό τους επί του συνολικού εργατικού δυναμικού παραμένει περιορισμένο: μόνο το 4% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών ζει σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο γεννήθηκε. Ωστόσο, οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι της ΕΕ τείνουν να έχουν συνολικά καλύτερες προοπτικές απασχόλησης απ’ ό,τι ο εγχώριος πληθυσμός. Επιπλέον, οι ροές τους είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων προσωπικού στις χώρες υποδοχής. Ως εκ τούτου, η έκθεση ESDE υπογραμμίζει σαφώς το οικονομικό δυναμικό της κινητικότητας.

 

Η έκθεση εξετάζει επίσης τη μακροχρόνια ανεργία, η οποία πλήττει περίπου 11,4 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ. Η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας είναι ζωτικής σημασίας όταν γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας, καθώς οι μακροχρόνια άνεργοι έχουν περίπου τις μισές πιθανότητες εξεύρεσης απασχόλησης σε σύγκριση με τους βραχυχρόνια ανέργους. Η ανάλυση της έκθεσης ESDE δείχνει ότι η εγγραφή στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και η συμμετοχή σε μαθήματα κατάρτισης αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες μετάβασης σε βιώσιμη θέση εργασίας. Η σύσταση για τη μακροχρόνια ανεργία που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 7 Δεκεμβρίου 2015 συνάδει με τα εν λόγω πορίσματα.

Τέλος, ο κοινωνικός διάλογος θα είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης. Οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολλών σημαντικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών. Για να διαδραματίσει ο κοινωνικός διάλογος αυτόν τον ρόλο αποτελεσματικά, θα χρειαστεί ενίσχυση της ικανότητας των κοινωνικών εταίρων, ιδίως στα κράτη μέλη όπου ο κοινωνικός διάλογος είναι ανεπαρκής ή έχει αποδυναμωθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Επενδύσεις στους ανθρώπους

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι εργοδότες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πλήρωση ορισμένων κενών θέσεων. Εκτός της ουσιαστικής αναντιστοιχίας δεξιοτήτων, η ικανότητα των εργοδοτών να καλύπτουν τις κενές θέσεις εργασίας περιορίζεται επίσης από την αδυναμία τους να προσφέρουν ελκυστική αμοιβή ή ελκυστικές συνθήκες εργασίας, καλή κατάρτιση ή δυνατότητες σταδιοδρομίας. Η έκθεση ESDE 2015 διαπιστώνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό μέρος των εργαζομένων από χώρες εκτός ΕΕ σε θέσεις εργασίας υποδεέστερες των προσόντων τους. Η πρωτοβουλία για την Ατζέντα για νέες δεξιότητες, την οποία προετοιμάζει για φέτος η Επιτροπή, θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις.  Επιπλέον, τα επίπεδα απασχόλησης των γυναικών με παιδιά και των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλά. Η προώθηση ευρύτερης συμμετοχής στην αγορά εργασίας αυτών των ομάδων θα είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού.

Ιστορικό: η έκθεση ESDE

Η έκθεση ESDE πραγματεύεται τις πρόσφατες τάσεις στην απασχόληση και στον κοινωνικό τομέα και εξετάζει μελλοντικές προκλήσεις και πιθανές πολιτικές απαντήσεις. Με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία και βιβλιογραφία, η έκθεση στηρίζει τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής, οι οποίες συνδέονται με το ευρωπαϊκό εξάμηνο, τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα, τη δέσμη μέτρων για τις δεξιότητες και την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

  • Published in Νέα

Ενίσχυση της ανταλλαγής ποινικών μητρώων για πολίτες τρίτων χωρών προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ποινικών μητρώων πολιτών τρίτων χωρών στην ΕΕ με την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS). Πρόκειται για μια βασική δράση του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και άλλων σοβαρών μορφών διασυνοριακού εγκλήματος. Η πρωτοβουλία αυτή θα εξασφαλίσει ότι θα αξιοποιηθεί στο έπακρο το ECRIS, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται ευρέως για την ανταλλαγή ποινικών μητρώων πολιτών της ΕΕ.

Η κα Věra Jourová, Επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, δήλωσε: «Οι επιθέσεις στο Παρίσι τον Νοέμβριο επιβεβαίωσαν ότι απαιτείται επειγόντως στενότερη και απρόσκοπτη δικαστική συνεργασία σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ECRIS αποτελεί σημαντικό μέσο καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς επιτρέπει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες για προηγούμενες καταδίκες οπουδήποτε στην ΕΕ. Σήμερα προτείνουμε την αναβάθμιση του μέσου αυτού, έτσι ώστε να διευκολύνουμε την πρόσβαση στις καταδίκες πολιτών τρίτων χωρών. Οι δικαστές, οι εισαγγελείς και η αστυνομία θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, που θα εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα περιληφθούν τα δακτυλικά αποτυπώματα πολιτών τρίτων χωρών, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα ισχυρό μέσο για την αντιμετώπιση της χρήσης πλαστών ταυτοτήτων».

Το ECRIS, το οποίο δημιουργήθηκε το 2012, παρέχει τη δυνατότητα στις εθνικές δικαστικές αρχές να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες σε άλλα κράτη μέλη είτε για διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου είτε για άλλους σκοπούς, όπως για ποινικές έρευνες. Αυτό επιτρέπει την ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών, με θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια βελτίωσης της αποτροπής και της καταπολέμησης του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Τα κράτη μέλη αποστέλλουν σήμερα μέσω του ECRIS περίπου 288.000 αιτήσεις ετησίως σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια, η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να προσαρμοστεί στις νέες και εξελισσόμενες απειλές, εξασφαλίζοντας ότι μπορούν να είναι ευκολότερα προσβάσιμες στο ECRIS οι ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί στην ΕΕ. Με τον τρόπο αυτόν θα εξασφαλιστεί αποτελεσματική ανταλλαγή στοιχείων ποινικού μητρώου τόσο για τους πολίτες της ΕΕ όσο και τους πολίτες τρίτων χωρών, με τα ακόλουθα οφέλη:

·        Βελτίωση της ασφάλειας για όλους τους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ: Η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών θα συμβάλει στην καλύτερη και ταχύτερη καταπολέμηση της εγκληματικής και τρομοκρατικής δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ασφάλεια των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

·        Προώθηση και βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας: Η απλοποίηση της αναζήτησης του ποινικού μητρώου υπηκόων τρίτων χωρών θα ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές να χρησιμοποιούν περισσότερο το ECRIS.

·        Μείωση του κόστους και βελτίωση της αποδοτικότητας: Στο σύστημα ECRIS συμπεριλαμβάνεται ευρετήριο ποινικών μητρώων πολιτών τρίτων χωρών και έτσι τα κράτη μέλη που αναζητούν προηγούμενα ποινικά μητρώα υπηκόων τρίτων χωρών δεν θα χρειάζεται πλέον να αποστέλλουν αιτήσεις σε όλα τα κράτη μέλη. Αυτό μειώνει το κόστος και τη διοικητική επιβάρυνση για τις εθνικές αρχές. Θα είναι επίσης ευκολότερο για τους υπηκόους τρίτων χωρών να αποδείξουν ότι διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο (π.χ. για σκοπούς απασχόλησης).

·        Καλύτερη ταυτοποίηση με ανταλλαγή δακτυλικών αποτυπωμάτων: Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών όσον αφορά τη σωστή ταυτοποίηση υπηκόων τρίτων χωρών και για την αντιμετώπιση της χρήσης πλαστών ταυτοτήτων, τα δακτυλικά αποτυπώματα θα περιλαμβάνονται στις πληροφορίες ποινικού μητρώου που θα ανταλλάσσονται.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου «ECRIS» δημιουργήθηκε το 2012 με βάση την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την απόφαση 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου. Στόχος του είναι να καταστήσει δυνατή την αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με τις ποινικές καταδικαστικές αποφάσεις στην ΕΕ. Το ECRIS αποτελεί βασικό μέρος της προτεραιότητας της Επιτροπής για κοινό χώρο δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια (IP/15/4869), όπου ζητείται ρητά να περιληφθούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών στο ECRIS για να βελτιωθεί η καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Επόμενα βήματα

Η Επίτροπος κα Jourová θα υποβάλει την πρόταση στο άτυπο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 26ης Ιανουαρίου 2016. Στη συνέχεια, η πρόταση θα συζητηθεί περαιτέρω από το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μετά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, η οδηγία θα αρχίσει να ισχύει ένα έτος μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή της προκειμένου να εξετάσει την αποτελεσματικότητά της.

  • Published in Νέα

Ευκολότερη εργασία στο εξωτερικό με τη νέα ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα

Από σήμερα, η άσκηση ενός επαγγέλματος σε άλλη χώρα της ΕΕ καθίσταται ευκολότερη για νοσηλευτές γενικών καθηκόντων, φαρμακοποιούς, φυσικοθεραπευτές, οδηγούς ορειβασίας και κτηματομεσίτες, χάρη στην ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα (EPC). Με την EPC, τα προσόντα των επαγγελμάτων αυτών μπορούν να αναγνωριστούν αποτελεσματικότερα σε άλλη χώρα της ΕΕ — η αξιολόγηση θα γίνεται βάσει των υφιστάμενων κανόνων, αλλά ο μηχανισμός θα απλουστευθεί μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, προβλέπονται διασφαλίσεις για την αποτροπή καταχρήσεων: η δημιουργία ενός μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης εξασφαλίζει ότι οι ασθενείς και οι καταναλωτές της ΕΕ συνεχίζουν να προστατεύονται επαρκώς. Εφόσον τεθεί σε εφαρμογή και, με βάση την πρακτική εμπειρία όσον αφορά τη λειτουργία της, η EPC μπορεί να επεκταθεί στο μέλλον και σε άλλους κλάδους επαγγελματιών που δύνανται να μετακινηθούν στο εξωτερικό.

 

Η Επίτροπος Elżbieta Bieńkowska, αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι με τα κατάλληλα προσόντα να μπορούν να εργαστούν, με ευκολότερο και ταχύτερο τρόπο, εκεί όπου χρειάζονται, απαιτούνται και εκτιμώνται τα προσόντα τους. Είναι ένα πρακτικό εργαλείο που θα έχει οφέλη όχι μόνο για τους επαγγελματίες αλλά και για όσους έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες τους. Είναι ένα ακόμη χειροπιαστό όφελος της ενιαίας αγοράς της ΕΕ».

 

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα δεν είναι μια πλαστική κάρτα, αλλά ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την πρώτη πλήρως διαδικτυακή πανευρωπαϊκή διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Λειτουργεί μέσω του καθιερωμένου συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ) και επιτρέπει στους επαγγελματίες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές μέσω ασφαλούς δικτύου.

 

Σημειώνεται ότι η ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα και ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν σημαντικά επιτεύγματα του εκσυγχρονισμού της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

 

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (DGGROWTH)

 

Δείτε ενημερωτικό βίντεο (στα αγγλικά).

  • Published in Νέα

Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ

Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Ο Πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ έδωσε Συνέντευξη Τύπου κάνοντας σύντομο απολογισμό του 2015 αλλά και παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016 με έμφαση στο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη.

Ο κ. Γιούνκερ τόνισε την πρόθεσή του να επικεντρωθεί στην πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής, που είναι η ανάπτυξη και απασχόληση, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται ταυτόχρονα και μια σειρά άλλων κρίσεων. Κάλεσε τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν τη στρατηγική που καθόρισε η Επιτροπή πέρσι και περιλαμβάνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική υπευθυνότητα και στρατηγικές επενδύσεις.

Ειδικά για την Ελλάδα, ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανέφερε χαρακτηριστικά: "Mπορέσαμε, ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ως Ευρω-ομάδα να αποφύγουμε την πιθανότητα εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη". Και συμπλήρωσε: "Το κάναμε αυτό γιατί το θέλαμε και γιατί επρόκειτο για την Ελλάδα, που είναι για μένα ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πολλές αρετές αλλά και μέλλον".

Ανακοινώνοντας τη σημαντική πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου των 315 δισ. ευρώ, ο Πρόεδρος παρατήρησε: «Είπαν ότι το σχέδιο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, ότι δεν θα άρεσε στις κυβερνήσεις, και ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν θα το εμπιστευόταν.Αλλά το πρώτο τρίμηνο έχουμε ήδη κινητοποιήσει 50 δισ. ευρώ σε 22 κράτη μέλη. Και από το πρόγραμμα επωφελούνται ήδη 81.000 ΜΜΕ».

Επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση του χώρου Σένγκεν, στον οποίο οι πολίτες δεν χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους, ο Πρόεδρος επισήμανε το κόστος από την κατάργησή του. «Η αναμονή στα εσωτερικά σύνορα θα κοστίσει 55 ευρώ την ώρα σε κάθε φορτηγό». Κάλεσε επίσης τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους λέγοντας ότι, «Δεν μπορώ να δεχθώ ότι η μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων δεν υλοποιείται». Σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία, ο Πρόεδρος ζήτησε τη διεξαγωγή διαλόγου και ανέφερε ότι μπορεί να σημειωθεί πρόοδος. «Πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο για τροποποιήσεις σε διάφορα νομοθετικά κείμενα — και αυτό εξαρτάται πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Πολωνία».

 

Περισσότερες πληροφορίες

Βίντεο της Συνέντευξης Τύπου του Προέδρου Γιούνκερ (με ελληνική μετάφραση)

 

Πορεία των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα επικαιροποιημένες πληροφορίες για την πορεία των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν (βλ. επίσης εδώ):

 

·       Ανασκόπηση της πορείας των εργασιών σε επίπεδο ΕΕ

·       Ενημερωτικά Δελτία ανά χώρα, ανά τομέα και ανά εμβληματικά έργα

·       Ενημερωτικό Δελτίο για την χρηματοδότηση των ΜΜΕ

 

Στη σημερινή Συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανέφερε ότι το πρώτο τρίμηνο έχουν ήδη κινητοποιηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) συνολικές επενδύσεις ύψους 50 δισ. ευρώ σε 22 κράτη μέλη. Συνοπτικά τα αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ έχουν ως εξής:

 

·       Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχει εγκρίνει τη χρηματοδότηση 42 έργων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το κόστος των έργων αυτών ανέρχεται σε 5,7 δισ. ευρώ από χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ, ποσό το οποίο αναμένεται κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 25 δισ. ευρώ.

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει υπογράψει 84 συμφωνίες με τις ενδιάμεσες τράπεζες για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Το σχετικό ποσό ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ και αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 25 δισ. ευρώ από τις οποίες θα επωφεληθούν περισσότερες από 81.000 ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις.

  • Published in Νέα
Subscribe to this RSS feed
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

14°C

Ηράκλειο

Partly Cloudy

Humidity: 72%

Wind: 9.66 km/h

  • 24 Mar 2016 22°C 12°C
  • 25 Mar 2016 19°C 12°C
Banner 468 x 60 px