Banner Top

updated 8:15 AM UTC, Apr 19, 2018
Δημοφιλή:
Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης βασικός υποστηρικτής του 8ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που θα πραγματοποιηθεί 19-21 Απριλίου 2018 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου! Το Europe Direct Crete ενημέρωσε στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης στις 14 Απριλίου 2018 τους σπουδαστές του 2ου Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ηρακλείου Με τη συνδιοργάνωση του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί από το Skywalker.gr η ενημερωτική ημερίδα για τον GDPR – Νέο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε στην πρώτη ετήσια συνάντηση της νέας γενιάς του δικτύου Europe Direct για την περίοδο 2018-2020. Το Europe Direct Crete συμμετείχε το Σάββατο 24 Μαρτίου στο διεθνές σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ για τον τομέα Νεολαία, που διοργάνωσε η System & G - Greece / Latvia. Το Europe Direct Crete συμμετείχε το Σάββατο 24 Μαρτίου στο διεθνές σεμινάριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ για τον τομέα Νεολαία, που διοργάνωσε η System & G - Greece / Latvia. To Europe Direct of Crete αρωγός του συνεδρίου TEDx University of Crete! Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας, Startup Europe Week Crete με βασικούς υποστηρικτές την Περιφέρεια Κρήτης και το Europe Direct Crete! Με επιτυχία στέφθηκε το 5ο Open Coffee Heraklion – βασικός υποστηρικτής και αρωγός του οποίου ήταν το Europe Direct Crete ! Το Europe Direct Crete βασικός υποστηρικτής του 5ου Open Coffee Heraklion, που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου, με θέμα τον Τουρισμό!
A+ A A-
Website URL:

Ενεργειακή Ένωση στην ΕΕ και την Ελλάδα

Η πρώτη δείχνει ότι έχει ήδη σημειωθεί μεγάλη πρόοδος μετά την έκδοση, εννέα μήνες πριν, της στρατηγικής-πλαισίου για την Ενεργειακή Ένωση. Πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, το δε 2016 θα είναι μια σημαντική χρονιά μέσα στην οποία αναμένονται αποτελέσματα.

Η έδωσε νέα ώθηση στην μετάβαση σε μια ασφαλή, ανταγωνιστική και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών οικονομία. Η Επιτροπή ανέλαβε επίσης τη δέσμευση να υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση για την κατάσταση της , όπου θα εξετάζονται τα σημαντικότερα ζητήματα και θα δίνονται οι κατευθύνσεις σχετικά με την ακολουθητέα πολιτική. Η έκθεση για την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης, η οποία δημοσιεύεται σήμερα για πρώτη φορά, εξετάζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τους τελευταίους εννέα μήνες, προσδιορίζει τους κύριους τομείς δράσης για το 2016 και διατυπώνει συμπεράσματα για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελεί κομβικό στοιχείο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της βασικής αυτής προτεραιότητας της Επιτροπής Γιούνκερ.

H έκθεση περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία και για την . Συγκεκριμένα:

Το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας εμφανίζει ορισμένες διαφορές σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ των 28, δηλαδή μεγαλύτερη χρήση πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου και στερεών καυσίμων, μικρότερη χρήση αερίου και καθόλου πυρηνική ενέργεια. Σε σύγκριση με το 1995, το μερίδιο των προϊόντων πετρελαίου και των στερεών καυσίμων στην ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε (κατά 11 και 5 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα), ενώ το μερίδιο των αερίων και — σε μικρότερο βαθμό — της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε (κατά 13 και 4 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα).

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές στην Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ιδίως όταν πρόκειται για πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και φυσικό αέριο. Το 2013, η Ελλάδα εισήγαγε το 66 % των αναγκών της σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία (85 % το 2005). Ο δείκτης συγκέντρωσης χώρας προμηθευτή είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά, σε γενικές γραμμές, το ενεργειακό εμπορικό έλλειμμα (μετρούμενο ως ποσοστό του ΑΕΠ) είναι ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η δυναμικότητα διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας ήταν για την Ελλάδα 11 % το 2014. Με νέα έργα κοινού ενδιαφέροντος, μπορεί να επιτευχθεί επίπεδο 15 % για το 2030. 3 διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται ως Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ-PCI): πρόκειται για την διασύνδεση μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας και τα δύο τμήματα της υποθαλάσσιας διασύνδεσης μεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας. Το ελληνικό δίκτυο κατέχει κεντρική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με τις υφιστάμενες και τις μελλοντικές συνδέσεις προς την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο κόμβου ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει περιφερειακό κόμβο φυσικού αερίου δεδομένου ότι βρίσκεται στο σημείο εισόδου στην ΕΕ του νότιου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου και έχει πρόσβαση σε ΥΦΑ (LNG – υγροποιημένο φυσικό αέριο), και προμήθειες φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Επί του παρόντος έχουν προγραμματιστεί πολλά έργα φυσικού αερίου. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα εξής: η γραμμή διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας, ο υπεραδριατικός αγωγός (TAP) και ένα νέο τερματικό ΥΦΑ στο βόρειο Αιγαίο (Αλεξανδρούπολη ή κόλπος της Καβάλας).

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ παρέχει σημαντικές δυνατότητες επενδύσεων για την υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα, οι οποίες θα συμπληρωθούν με εθνική δημόσια και ιδιωτική συγχρηματοδότηση, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα μόχλευσης. Εξασφαλίζει επίσης ενοποιημένες εδαφικές λύσεις για προκλήσεις μέσω της στήριξης της ανάπτυξης ικανοτήτων, τεχνικής βοήθειας και εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μακροπεριφερειακής στρατηγικής στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες ενημερωτικό δελτίο για την Ελλάδα .

Ο κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, δήλωσε: «Μετά από εννέα μήνες εργασιών, μπορούμε σήμερα να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα ότι βρισκόμαστε σε τροχιά υλοποίησης της Ενεργειακής Ένωσης. Τα μηνύματά μου για το 2016 είναι σαφή. Πρώτον, η ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσει να ηγείται των προσπαθειών για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Δεύτερον, η μετάβαση αυτή πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και επικεντρωμένη στον καταναλωτή. Και τρίτον, οι γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε φέτος δεν θα εκλείψουν. Το 2016 θα είναι επίσης το έτος εντός του οποίου θα θέσουμε τα θεμέλια ενός ισχυρού συστήματος διακυβέρνησης που θα χαρακτηρίζεται από προβλεψιμότητα και διαφάνεια, ό,τι ακριβώς χρειάζονται οι επενδυτές. Τέλος, το 2016 είναι το έτος στο οποίο θα δούμε αποτελέσματα!»

Ο κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, Επίτροπος Δράσης για το Κλίμα και Ενέργειας, δήλωσε επίσης: «Η Ενεργειακή Ένωση αρχίζει να παίρνει μορφή. Σε αυτούς τους λίγους μήνες σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος, τώρα όμως θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ανάληψη όλων των απαιτούμενων δράσεων. Σ’ αυτό ακριβώς θα επικεντρωθούμε το 2016: να προτείνουμε τη νομοθεσία που θα βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θα αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και θα εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Έτσι, το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ θα γίνει ισχυρότερο και θα εξασφαλιστούν όλες οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Καθώς η προσοχή όλων μας είναι στραμμένη στις διαπραγματεύσεις στο Παρίσι, η νομοθεσία αυτή ανανεώνει τη δέσμευση για ευρωπαϊκή πρωτοκαθεδρία και την προσήλωσή μας στις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.»

Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, η έκθεση για την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης υπογραμμίζει τη συμβολή της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν στο Παρίσι. Ήδη, περισσότερες από 160 χώρες, οι οποίες ευθύνονται για πάνω από το 90% των παγκόσμιων εκπομπών, έχουν προσκομίσει τις προτάσεις τους ενόψει της συμφωνίας στο Παρίσι. Η ΕΕ υπέβαλε, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, τον δεσμευτικό στόχο της μείωσης των εγχώριων εκπομπών σε όλο το φάσμα της οικονομίας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Μετά τη διάσκεψη του Παρισιού, θα είναι σημαντικό όλες οι χώρες να προχωρήσουν στην υλοποίηση των δεσμεύσεών τους.

Η μετάβαση θα πετύχει και θα είναι κοινωνικά δίκαιη, αν οι πολίτες ενστερνιστούν τη διαδικασία συμμετέχοντας ενεργά στην αγορά ενέργειας, καθώς αυτοί είναι οι τελικά επωφελούμενοι. Ταυτόχρονα, κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες αλλάζουν επιχειρηματικό μοντέλο, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση δημιουργούν θέσεις εργασίας, για τις οποίες απαιτούνται νέες δεξιότητες.

Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων η ενέργεια εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στα θέματα προτεραιότητας. Το 2015 χαρακτηρίστηκε από τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τις σταθερά χαμηλές τιμές του πετρελαίου που επηρεάζουν τις ενεργειακές αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, την ανακοίνωση νέων εμπορικών πρωτοβουλιών για πρόσθετες υποδομές εφοδιασμού με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, τις νέες προοπτικές που ανοίγονται από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, καθώς και την περαιτέρω πτώση της εγχώριας παραγωγής ορυκτών καυσίμων.

Εκτός της απεξάρτησης από τον άνθρακα (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) και της ενεργειακής ασφάλειας, η στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση εξακολουθεί να συμβάλλει στην ενεργειακή απόδοση, την εσωτερική αγορά ενέργειας, την έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, δεδομένου ότι όλες αυτές οι προτεραιότητες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους.

Η έκθεση για την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης παρουσιάζει επίσης τα βασικά στοιχεία ενός μηχανισμού υλοποίησης που θα οδηγεί σε πιο προβλέψιμες, διαφανείς και σταθερές πολιτικές, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης. Οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα, που δημοσιεύονται σήμερα, παρέχουν στα κράτη μέλη τη βάση για να αρχίσουν να διαμορφώνουν τα σχέδιά τους για την περίοδο 2021-2030. Η προτεινόμενη μεθοδολογία σχετικά με τους βασικούς δείκτες είναι το πρώτο βήμα για τη μέτρηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της Ενεργειακής Ένωσης. Η Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης συνοδεύεται επίσης από 28 ενημερωτικά δελτία που περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της υλοποίησης της Ενεργειακής Ένωσης για κάθε κράτος μέλος.

Τι άλλο εγκρίθηκε σήμερα;

Οι παρακάτω εκθέσεις και τα αποτελέσματα για την Ενεργειακή Ένωση εγκρίνονται και δημοσιεύονται μαζί με την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης:

·        Ο περιλαμβάνει τα έργα υποδομών που είναι απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής. Ο κατάλογος των έργων αποτελεί επικαιροποίηση του πρώτου καταλόγου έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), ο οποίος εγκρίθηκε τον Οκτώβριο 2013. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 108 έργα ηλεκτρικής ενέργειας, 77 φυσικού αερίου, 7 πετρελαίου και 3 για έξυπνα δίκτυα. Η καλή ισορροπία που επιτεύχθηκε μεταξύ έργων ηλεκτρικής ενέργειας και έργων φυσικού αερίου οφείλεται επίσης στον σαφή προσδιορισμό έργων προτεραιότητας στο περιφερειακό πλαίσιο. Η εκτέλεση των έργων αυτών συνδέεται με τα εξής πλεονεκτήματα:

o   μεγαλύτερη διαφάνεια και βελτιωμένη δημόσια διαβούλευση·

o   ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης (υποχρεωτική μέγιστη προθεσμία τρισήμισυ ετών)·

o   βελτιωμένη, ταχύτερη και πιο ορθολογική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

o   μία και μοναδική αρμόδια εθνική αρχή θα λειτουργεί ως σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για διαδικασίες αδειοδότησης·

o   βελτιωμένη ρυθμιστική μεταχείριση με κατανομή του κόστους ανάλογα με τα καθαρά οφέλη, καθώς και ρυθμιστικά κίνητρα·

o   δυνατότητα χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) υπό τη μορφή επιχορηγήσεων και καινοτομικών χρηματοδοτικών μέσων.

Για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο, ένα έργο πρέπει να αποδίδει σημαντικά οφέλη σε τουλάχιστον δύο κράτη μέλη· να συμβάλει στην ολοκλήρωση της αγοράς και την τόνωση του ανταγωνισμού· να ενισχύει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και να μειώνει τις εκπομπές CO2. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το ξεχωριστό .

·        Έκθεση προόδου για την ενεργειακή απόδοση: η έκθεση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του στόχου ενεργειακής απόδοσης 20% μέχρι το 2020 δείχνει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, οι συλλογικές προσπάθειες των κρατών μελών απέφεραν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μόνο 17,6% σε σύγκριση με τις προβλέψεις για το 2020. Ωστόσο, η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι αισιόδοξη ότι ο στόχος του 20% θα επιτευχθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί πλήρως η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, θα επιταχυνθούν οι προσπάθειες, θα αυξηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας και θα βελτιωθούν οι συνθήκες για επενδύσεις.

·        Έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα: Η έκθεση δείχνει ότι η ΕΕ έχει αποσυνδέσει με ιδιαίτερη επιτυχία την οικονομική ανάπτυξη από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη τόσο του στόχου μείωσης κατά 20% των αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 όσο και των στόχων του πρωτοκόλλου του Κιότο. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί για το 2030.

·        Τάσεις των καταναλωτών ενέργειας: το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής δείχνει ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δεν παρουσιάζουν ακόμη τις αναμενόμενες επιδόσεις, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί.    

·        Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια: η έκθεση παρέχει τα τελευταία δεδομένα για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωσή της μετά την έγκριση της στρατηγικής τον Μάιο του 2014.  

·        Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την πυρηνική ασφάλεια: η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, το επίπεδο συμμόρφωσης με την οδηγία του 2009 για την πυρηνική ασφάλεια είναι ικανοποιητικό.

·        Συνοπτική παρουσίαση των πετρελαϊκών αποθεμάτων: η οδηγία για τα πετρελαϊκά αποθέματα απαιτεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με τα διαθέσιμα αποθέματα πετρελαίου στα κράτη μέλη. Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής συντάχθηκε στο πλαίσιο της υποχρέωσης αυτής και παρέχει επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα αποθέματα πετρελαίου στην ΕΕ.

·        Πρόταση κανονισμού σχετικά με τις στατιστικές για τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Στόχος του κανονισμού είναι να βελτιωθούν οι ευρωπαϊκές στατιστικές για τις τιμές της ενέργειας.

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκινά επίσης δημόσια διαβούλευση για μελλοντική αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου.

Περισσότερες πληροφορίες

(στα αγγλικά)

Θα βρείτε την έκθεση για την Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης και τα ενημερωτικά δελτία για τα 28 κράτη μέλη

 

7 εκατ. ευρώ για 5 νέα περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο επενδυτικού πακέτου που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα χρηματοδοτηθούν πέντε νέα περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα.

Το συνολικό επενδυτικό πακέτο είναι ύψους 264,8 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη του περιβάλλοντος, της φύσης και της πράσινης ανάπτυξης της Ευρώπης. Αφορά δε 96 νέα έργα σε 21 κράτη μέλη, τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον. Τα έργα καλύπτουν δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική και βιώσιμη οικονομία, φύση και βιοποικιλότητα, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει τα έργα χορηγώντας 160,6 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα:

Στον τομέα «Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων εγκρίθηκαν 2 έργα (επένδυση ύψους 3 εκατομ. ευρώ). Πρόκειται για τα:

- GreenYourMove (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

PavetheWAySTE (συντονιστής: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων)

 

Στον τομέα «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση» εγκρίθηκαν 3 έργα (επένδυση ύψους 3,9 εκατομ. ευρώ). Πρόκειται για τα:

- NaturaThemis (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Κρήτης)

- Forestlife (συντονιστές: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων &

- DEBAG (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Πατρών)

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα έργα που αφορούν την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος δελτίου τύπου.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για το Περιβάλλον, τη Θαλάσσια Πολιτική και την Αλιεία κ. KarmenuVellaδήλωσε: «Τα χρήματα που επενδύονται σε περιβαλλοντικά έργα δεν πάνε χαμένα. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι το πρόγραμμα LIFE θα υποστηρίξει πολλά καινοτόμα έργα και είμαι βέβαιος ότι η συμβολή τους θα είναι ουσιαστική. Παράλληλα με την προστασία και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, υπάρχουν πολλοί υποσχόμενοι άξονες που θα συμβάλουν ώστε η Ευρώπη να μεταβεί σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και με βιώσιμο μέλλον. Θα παρακολουθούμε αυτά τα έργα προσεκτικά, με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση των επιτυχίας τους.»

Η Επιτροπή έλαβε 1.117 αιτήσεις στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η προθεσμία της οποίας έληξε τον Ιούνιο του 2014. Από αυτές, 96 επελέγησαν για συγχρηματοδότηση μέσω των τριών συνιστωσών του προγράμματος.

Τα 51 έργα για το περιβάλλον & την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 103,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 56,2 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και νερό. Από αυτά σχεδόν τα μισά κονδύλια θα διατεθούν σε 14 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων, η οποία θα διευκολύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια πιο κυκλική οικονομία.

Τα 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης των απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 153,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 100 εκατ. ευρώ.

Τα 6 έργα για τη διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. Αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει σχεδόν 4,5 εκατ. ευρώ.

Περιγραφές και των 96 έργων παρατίθενται εδώ .

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική δράση. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4.000 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες, κινητοποιώντας 7,8 δισ. ευρώ και συμβάλλοντας με 3,4 δισ. ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ανά πάσα στιγμή, περίπου 1.100 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος LIFE για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για την κλιματική δράση.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE

Περιγραφή και των 96 έργων

Πρόγραμμα “LIFE

Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων εθνικών αρχών είναι διαθέσιμα εδώ

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Παράρτημα — Υποπρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον: έργα 2014

Ελλάδα (5 έργα — 6,9 εκατομμύρια)

Τα ποσά που αναφέρονται αφορούν τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων σε ευρώ.

LIFE — Περιβάλλον & αποδοτική χρήση των πόρων (2 έργα — 3,0 εκατομμύρια)

LifeGreenYourMove (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη με την καθιέρωση στρατηγικής για βιώσιμη κινητικότητα και με την προώθηση περιβαλλοντικά βέλτιστων διατροπικών επιλογών για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια. Θα αναπτύξει εργαλεία για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα οχήματα σε επιλεγμένα δίκτυα δημόσιων μεταφορών (16 πόλεις στην Ελλάδα) και έναν διαδικτυακό προγραμματιστή ταξιδιών που θα υποδεικνύει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή δημόσιων μεταφορών. Μια πρωτότυπη πανευρωπαϊκή έκδοση του εν λόγω προγραμματιστή θα αναπτυχθεί για επιλεγμένα δρομολόγια στις Κάτω Χώρες, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Ρουμανία και στη Σλοβακία. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναμένεται να μειωθούν κατά τουλάχιστον 2.699.000 τόνους ισοδύναμου CO2.

Σύνοψη του έργου

LIFE: PAVEtheWAySTE (Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων): Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα στις απομακρυσμένες περιοχές, επιτρέποντας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν τις επιδόσεις ανακύκλωσης των οικείων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και, κατά συνέπεια, να προλειάνουν το έδαφος για αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί ένα καινοτόμο και αναπαραγώγιμο σύστημα διαχωρισμού και επεξεργασίας στην πηγή των ΑΣΑ στις απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο θα αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης των ΑΣΑ σε 50% στην Ολυμπία (που επί του παρόντος είναι 0%) και σε 60% στη Νάξο (που επί του παρόντος είναι 9%), έτσι ώστε να μειωθεί κατά το ήμισυ η ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Το έργο θα προβλέπει επίσης την εκπόνηση μελετών σχετικά με την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων σε άλλους δήμους στην Ελλάδα και στην Ισπανία.

Σύνοψη του έργου

LIFE — Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (3 έργα — 3,9 εκατομμύρια)

LIFENaturaThemis (Πανεπιστήμιο Κρήτης): Στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, στοχευμένων ομάδων και του κοινού στην Κρήτη όσον αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και τα εγκλήματα εις βάρος των άγριων ειδών, καθώς και όσον αφορά την ευθύνη πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών στη βιοποικιλότητα. Στόχος του είναι επίσης να ενθαρρύνει την υποστήριξη και τη δέσμευση όσον αφορά την επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, παρέχοντας στους ενδιαφερομένους και σε στοχευμένες ομάδες τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία δίωξης των εγκλημάτων εις βάρος των άγριων ειδών, να απαιτήσουν μέτρα για την αποκατάσταση ζημιών στη βιοποικιλότητα και να ενσωματώσουν τα ζητήματα βιοποικιλότητας στην περιφερειακή και στην τοπική πολιτική.

Σύνοψη του έργου

LIFEForestLife [Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας — Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)]: Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διαχειριστών των δασών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας για τα δάση και θα παρασχεθούν εργαλεία και κατάρτιση για τη μείωση των ανθρωπογενών οχλήσεων των δασών.

Σύνοψη του έργου

LIFEDEBAG (Πανεπιστήμιο Πατρών): Κύριος στόχος του έργου LIFEDEBAG είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πλαστικές σακούλες. Οι δράσεις επίδειξης θα περιλαμβάνουν μια στοχευμένη εκστρατεία στη Σύρο (Ελλάδα) με στόχο να μειωθούν οι πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, που μπορούν δυνητικά να καταστούν θαλάσσια απορρίμματα. Η εκστρατεία θα προβλέπει δύο εβδομάδες «χωρίς πλαστικές σακούλες», ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στο νησί σχετικά με το πρόβλημα.

Σύνοψη του έργου


SUNNYCLIST βιώσιμη μετακίνηση made in Crete! - SUNNYCLIST: The world's greenest vehicle!

Be bright - Green your city! ____________________________ Το Sunnyclist είναι το όραμα του Κρητικού μηχανολόγου-μηχανικού Μιχάλη Τσικανδυλάκη και των συνεργατών του για εναλλακτική και βιώσιμη μετακίνηση. Είναι ένα ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημα του οποίου η μπαταρία τροφοδοτείται από τον ήλιο και τη μυϊκή δύναμη των επιβατών. Το όχημα έχει περάσει από πολλά στάδια σχεδιασμού με απώτερο στόχο να... διαθέτει τρία βασικά χαρακτηριστικά: 1. αυτονομία και οικολογική μετακίνηση 2. οικονομία και 3. υγιεινό τρόπο ζωής. Το Sunnyclist έχει μέγιστη ταχύτητα 50km και μπορεί να διανύσει απόσταση μέχρι και 70km μόνο με τη χρήση της μπαταρίας (με τη συνέργεια του ήλιου και της μυϊκής δύναμης μπορεί να φτάσει τα 150km σε μια μέρα). Είναι σχεδιασμένο να φιλοξενεί μέχρι 3 επιβάτες, διαθέτει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο και η μπαταρία του μπορεί να φορτιστεί σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα σε λιγότερο από 3 ώρες. ___________

Sunnyclist represents an attractive and affordable solution of modern people for green mobility, with minimal costs, autonomy, no environmental pollution and without infrastructure commitments. An electrο-solar vehicle (category L5e) that uses a large rotating photovoltaic generator and powerful motors, to carry three passengers and their luggage with an extended driving range. It moves with electricity, which is stored in a lithium battery that can charge from the sun, the grid or from passengers, when they pedal. In normal conditions, the three energy sources, solar, battery and muscle power, contribute symmetrically. This synergy makes SUNNYCLIST the most economic, environmental and autonomous vehicle ever built. We envisioned an autonomous vehicle that produces its energy consumption. By exploiting the sun and making passengers active in its motion, we reinvent auto mobility and propose an alternative commute mode. Humanity has to face tough challenges in the field of air quality, environmental protection and job preservation. We work tirelessly to make our world a little better.

more info: http://sunnyclist.com/

Επίσκεψη του Επιτρόπου κ. Vytenis ANDRIUKAITIS στην Αθήνα και στη Λέσβο

Ο Επίτροπος, κ. Vytenis Andriukaitis, αρμόδιος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων,πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα και τη Λέσβο, στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2105.

Το πρόγραμμα συναντήσεων του Επιτρόπου στην Αθήνα θα έχει ως εξής:

Την Πέμπτη 19/11, ο Επίτροπος κ.Andriukaitis θα συναντηθεί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου (ώρα 09.30, στο Υπουργείο) και με τονΥπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθός (ώρα 10.30, στο Υπουργείο).

Αμέσως μετά, ο Επίτροπος θα αναχωρήσει για τη Λέσβο όπου θα επισκεφθεί το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), το χώρο άφιξης προσφύγων στη Σκάλα Συκαμιάς καθώς και το προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης ("hotspot"), την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και την Υπηρεσία Ασύλου στη Μόρια.

Την Παρασκευή 20/11, ο κ. Andriukaitis θα εκφωνήσει ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα στα μέλη των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου (ώρα 10.00, Κτίριο Βουλής).

 

Θα ακολουθήσει Συνέντευξη Τύπου του Επιτρόπου, στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα (βλ. συνημμένη πρόσκληση).

Πριν αναχωρήσει από την Αθήνα, ο κ.Andriukaitis θα επισκεφθεί το Ανοιχτό Πολυιατρείο και τον Ξενώνα Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο, τα οποία διαχειρίζεται η ΜΚΟ "Γιατροί του Κόσμου".

 

Με αφορμή την επίσκεψη του Επιτρόπου Andriukaitis, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Πάνος Καρβούνης δήλωσε:

 

«Ο εξορθολογισμός των συστημάτων υγείας στην Ελλάδα είναι μια κρίσιμη διαδικασία αλλά και ένα μεγάλο στοίχημα που στόχο έχει τον έλεγχο των δαπανών και όχι να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβαση στην περίθαλψη. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίζεται και θα αποτελέσει σαφώς μέρος των συζητήσεων που θα έχει ο Επίτροπος Αντριουκάιτις κατά την πρώτη επίσκεψή του στη χώρα μας. Σκοπός παραμένει η χρηστή διακυβέρνηση και η διαφάνεια αλλά και η αύξηση των επενδύσεων στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Άλλωστε, το ποσό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα διοχετευθεί στον τομέα της υγείας έως το 2020 φτάνει τα 367 εκατ. ευρώ, τόσο για υποδομές όσο και για προγράμματα για ευάλωτες ομάδες.

 

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας σε σχέση με την προσφυγική κρίση, τόσο με την διοχέτευση ειδικών κονδυλίων προς τη χώρα μας αλλά και με μέτρα όπως η θέσπιση προσωπικού μητρώου υγείας για κάθε πρόσφυγα, το οποίο συνέταξε η Επιτροπή σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα".

Περισσότερες πληροφορίες για τον Επίτροπο Vytenis Andriukaitisμπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/andriukaitis_en

 

Ακολουθήστε τον Επίτροπο Andriukaitis στο Twitter: https://twitter.com/V_Andriukaitis

 

 

Subscribe to this RSS feed
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

14°C

Ηράκλειο

Partly Cloudy

Humidity: 72%

Wind: 9.66 km/h

  • 24 Mar 2016 22°C 12°C
  • 25 Mar 2016 19°C 12°C
Banner 468 x 60 px