Banner Top

updated 10:36 AM UTC, Jul 13, 2018
Δημοφιλή:
Με την υποστήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης - Europe Direct of Crete πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση “Design Disruptors” ! Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης - Europe Direct of Crete βασικός υποστηρικτής της εκδήλωσης “Design Disruptors”. Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συνδιοργανώνει για ένατη συνεχόμενη χρονιά ένα αφιέρωμα στον Γερμανόφωνο Κινηματογράφο. Τo europe direct της Περιφερείας Κρήτης για 9η συνεχόμενη χρονιά συνδιοργανωτής του διημέρου γερμανόφωνου κινηματογράφου Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε στον Ανοικτό Διάλογο με θέμα: “Η Ευρώπη πράττει καλώς;”, που διοργάνωσε η Ελληνική Κοινωνική Υποστηρικτική Σύμπραξη. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το ενημερωτικό συνέδριο με θέμα: "Invest EU - Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Καινοτομία & Ανάπτυξη" με τη συνδιοργάνωση του Europe Direct City of Athens και το Europe Direct of Crete Το Europe Direct City of Athens και το Europe Direct Crete σας προσκαλούν στο ενημερωτικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Ιουνίου και ώρα 17:00 στο ΣΕΡΑΦΕΙΟ με θέμα: Invest EU - Ευρωπαϊκά Προγράμματα για Καινοτομία & Ανάπτυξη. Invest EU - Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για Καινοτομία & Ανάπτυξη Με τη συνδιοργάνωση του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί το 9ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου από 15-17 Ιουνίου 2018. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις του 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου για το κλείσιμο του σχολικού έτους στο πλαίσιο του προγράμματος European Parliament Ambassador School με τη συμμετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης!!!
A+ A A-
Website URL:

7 εκατ. ευρώ για 5 νέα περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο επενδυτικού πακέτου που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα χρηματοδοτηθούν πέντε νέα περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα.

Το συνολικό επενδυτικό πακέτο είναι ύψους 264,8 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη του περιβάλλοντος, της φύσης και της πράσινης ανάπτυξης της Ευρώπης. Αφορά δε 96 νέα έργα σε 21 κράτη μέλη, τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον. Τα έργα καλύπτουν δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική και βιώσιμη οικονομία, φύση και βιοποικιλότητα, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει τα έργα χορηγώντας 160,6 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα:

Στον τομέα «Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων εγκρίθηκαν 2 έργα (επένδυση ύψους 3 εκατομ. ευρώ). Πρόκειται για τα:

- GreenYourMove (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

PavetheWAySTE (συντονιστής: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων)

 

Στον τομέα «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση» εγκρίθηκαν 3 έργα (επένδυση ύψους 3,9 εκατομ. ευρώ). Πρόκειται για τα:

- NaturaThemis (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Κρήτης)

- Forestlife (συντονιστές: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων &

- DEBAG (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Πατρών)

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα έργα που αφορούν την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος δελτίου τύπου.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για το Περιβάλλον, τη Θαλάσσια Πολιτική και την Αλιεία κ. KarmenuVellaδήλωσε: «Τα χρήματα που επενδύονται σε περιβαλλοντικά έργα δεν πάνε χαμένα. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι το πρόγραμμα LIFE θα υποστηρίξει πολλά καινοτόμα έργα και είμαι βέβαιος ότι η συμβολή τους θα είναι ουσιαστική. Παράλληλα με την προστασία και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, υπάρχουν πολλοί υποσχόμενοι άξονες που θα συμβάλουν ώστε η Ευρώπη να μεταβεί σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και με βιώσιμο μέλλον. Θα παρακολουθούμε αυτά τα έργα προσεκτικά, με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση των επιτυχίας τους.»

Η Επιτροπή έλαβε 1.117 αιτήσεις στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η προθεσμία της οποίας έληξε τον Ιούνιο του 2014. Από αυτές, 96 επελέγησαν για συγχρηματοδότηση μέσω των τριών συνιστωσών του προγράμματος.

Τα 51 έργα για το περιβάλλον & την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 103,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 56,2 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και νερό. Από αυτά σχεδόν τα μισά κονδύλια θα διατεθούν σε 14 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων, η οποία θα διευκολύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια πιο κυκλική οικονομία.

Τα 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης των απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 153,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 100 εκατ. ευρώ.

Τα 6 έργα για τη διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. Αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει σχεδόν 4,5 εκατ. ευρώ.

Περιγραφές και των 96 έργων παρατίθενται εδώ .

Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική δράση. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4.000 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες, κινητοποιώντας 7,8 δισ. ευρώ και συμβάλλοντας με 3,4 δισ. ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ανά πάσα στιγμή, περίπου 1.100 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος LIFE για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για την κλιματική δράση.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE

Περιγραφή και των 96 έργων

Πρόγραμμα “LIFE

Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων εθνικών αρχών είναι διαθέσιμα εδώ

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

Παράρτημα — Υποπρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον: έργα 2014

Ελλάδα (5 έργα — 6,9 εκατομμύρια)

Τα ποσά που αναφέρονται αφορούν τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων σε ευρώ.

LIFE — Περιβάλλον & αποδοτική χρήση των πόρων (2 έργα — 3,0 εκατομμύρια)

LifeGreenYourMove (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη με την καθιέρωση στρατηγικής για βιώσιμη κινητικότητα και με την προώθηση περιβαλλοντικά βέλτιστων διατροπικών επιλογών για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια. Θα αναπτύξει εργαλεία για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα οχήματα σε επιλεγμένα δίκτυα δημόσιων μεταφορών (16 πόλεις στην Ελλάδα) και έναν διαδικτυακό προγραμματιστή ταξιδιών που θα υποδεικνύει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή δημόσιων μεταφορών. Μια πρωτότυπη πανευρωπαϊκή έκδοση του εν λόγω προγραμματιστή θα αναπτυχθεί για επιλεγμένα δρομολόγια στις Κάτω Χώρες, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Ρουμανία και στη Σλοβακία. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναμένεται να μειωθούν κατά τουλάχιστον 2.699.000 τόνους ισοδύναμου CO2.

Σύνοψη του έργου

LIFE: PAVEtheWAySTE (Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων): Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα στις απομακρυσμένες περιοχές, επιτρέποντας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν τις επιδόσεις ανακύκλωσης των οικείων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και, κατά συνέπεια, να προλειάνουν το έδαφος για αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί ένα καινοτόμο και αναπαραγώγιμο σύστημα διαχωρισμού και επεξεργασίας στην πηγή των ΑΣΑ στις απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο θα αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης των ΑΣΑ σε 50% στην Ολυμπία (που επί του παρόντος είναι 0%) και σε 60% στη Νάξο (που επί του παρόντος είναι 9%), έτσι ώστε να μειωθεί κατά το ήμισυ η ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Το έργο θα προβλέπει επίσης την εκπόνηση μελετών σχετικά με την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων σε άλλους δήμους στην Ελλάδα και στην Ισπανία.

Σύνοψη του έργου

LIFE — Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (3 έργα — 3,9 εκατομμύρια)

LIFENaturaThemis (Πανεπιστήμιο Κρήτης): Στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, στοχευμένων ομάδων και του κοινού στην Κρήτη όσον αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και τα εγκλήματα εις βάρος των άγριων ειδών, καθώς και όσον αφορά την ευθύνη πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών στη βιοποικιλότητα. Στόχος του είναι επίσης να ενθαρρύνει την υποστήριξη και τη δέσμευση όσον αφορά την επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, παρέχοντας στους ενδιαφερομένους και σε στοχευμένες ομάδες τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία δίωξης των εγκλημάτων εις βάρος των άγριων ειδών, να απαιτήσουν μέτρα για την αποκατάσταση ζημιών στη βιοποικιλότητα και να ενσωματώσουν τα ζητήματα βιοποικιλότητας στην περιφερειακή και στην τοπική πολιτική.

Σύνοψη του έργου

LIFEForestLife [Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας — Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)]: Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διαχειριστών των δασών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας για τα δάση και θα παρασχεθούν εργαλεία και κατάρτιση για τη μείωση των ανθρωπογενών οχλήσεων των δασών.

Σύνοψη του έργου

LIFEDEBAG (Πανεπιστήμιο Πατρών): Κύριος στόχος του έργου LIFEDEBAG είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πλαστικές σακούλες. Οι δράσεις επίδειξης θα περιλαμβάνουν μια στοχευμένη εκστρατεία στη Σύρο (Ελλάδα) με στόχο να μειωθούν οι πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, που μπορούν δυνητικά να καταστούν θαλάσσια απορρίμματα. Η εκστρατεία θα προβλέπει δύο εβδομάδες «χωρίς πλαστικές σακούλες», ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στο νησί σχετικά με το πρόβλημα.

Σύνοψη του έργου


SUNNYCLIST βιώσιμη μετακίνηση made in Crete! - SUNNYCLIST: The world's greenest vehicle!

Be bright - Green your city! ____________________________ Το Sunnyclist είναι το όραμα του Κρητικού μηχανολόγου-μηχανικού Μιχάλη Τσικανδυλάκη και των συνεργατών του για εναλλακτική και βιώσιμη μετακίνηση. Είναι ένα ηλεκτρικό τρίκυκλο όχημα του οποίου η μπαταρία τροφοδοτείται από τον ήλιο και τη μυϊκή δύναμη των επιβατών. Το όχημα έχει περάσει από πολλά στάδια σχεδιασμού με απώτερο στόχο να... διαθέτει τρία βασικά χαρακτηριστικά: 1. αυτονομία και οικολογική μετακίνηση 2. οικονομία και 3. υγιεινό τρόπο ζωής. Το Sunnyclist έχει μέγιστη ταχύτητα 50km και μπορεί να διανύσει απόσταση μέχρι και 70km μόνο με τη χρήση της μπαταρίας (με τη συνέργεια του ήλιου και της μυϊκής δύναμης μπορεί να φτάσει τα 150km σε μια μέρα). Είναι σχεδιασμένο να φιλοξενεί μέχρι 3 επιβάτες, διαθέτει μεγάλο αποθηκευτικό χώρο και η μπαταρία του μπορεί να φορτιστεί σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα σε λιγότερο από 3 ώρες. ___________

Sunnyclist represents an attractive and affordable solution of modern people for green mobility, with minimal costs, autonomy, no environmental pollution and without infrastructure commitments. An electrο-solar vehicle (category L5e) that uses a large rotating photovoltaic generator and powerful motors, to carry three passengers and their luggage with an extended driving range. It moves with electricity, which is stored in a lithium battery that can charge from the sun, the grid or from passengers, when they pedal. In normal conditions, the three energy sources, solar, battery and muscle power, contribute symmetrically. This synergy makes SUNNYCLIST the most economic, environmental and autonomous vehicle ever built. We envisioned an autonomous vehicle that produces its energy consumption. By exploiting the sun and making passengers active in its motion, we reinvent auto mobility and propose an alternative commute mode. Humanity has to face tough challenges in the field of air quality, environmental protection and job preservation. We work tirelessly to make our world a little better.

more info: http://sunnyclist.com/

Επίσκεψη του Επιτρόπου κ. Vytenis ANDRIUKAITIS στην Αθήνα και στη Λέσβο

Ο Επίτροπος, κ. Vytenis Andriukaitis, αρμόδιος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων,πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα και τη Λέσβο, στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2105.

Το πρόγραμμα συναντήσεων του Επιτρόπου στην Αθήνα θα έχει ως εξής:

Την Πέμπτη 19/11, ο Επίτροπος κ.Andriukaitis θα συναντηθεί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου (ώρα 09.30, στο Υπουργείο) και με τονΥπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθός (ώρα 10.30, στο Υπουργείο).

Αμέσως μετά, ο Επίτροπος θα αναχωρήσει για τη Λέσβο όπου θα επισκεφθεί το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), το χώρο άφιξης προσφύγων στη Σκάλα Συκαμιάς καθώς και το προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης ("hotspot"), την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και την Υπηρεσία Ασύλου στη Μόρια.

Την Παρασκευή 20/11, ο κ. Andriukaitis θα εκφωνήσει ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα στα μέλη των κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εμπορίου (ώρα 10.00, Κτίριο Βουλής).

 

Θα ακολουθήσει Συνέντευξη Τύπου του Επιτρόπου, στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα (βλ. συνημμένη πρόσκληση).

Πριν αναχωρήσει από την Αθήνα, ο κ.Andriukaitis θα επισκεφθεί το Ανοιχτό Πολυιατρείο και τον Ξενώνα Ευάλωτων Αιτούντων Άσυλο, τα οποία διαχειρίζεται η ΜΚΟ "Γιατροί του Κόσμου".

 

Με αφορμή την επίσκεψη του Επιτρόπου Andriukaitis, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Πάνος Καρβούνης δήλωσε:

 

«Ο εξορθολογισμός των συστημάτων υγείας στην Ελλάδα είναι μια κρίσιμη διαδικασία αλλά και ένα μεγάλο στοίχημα που στόχο έχει τον έλεγχο των δαπανών και όχι να θέσει σε κίνδυνο την πρόσβαση στην περίθαλψη. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίζεται και θα αποτελέσει σαφώς μέρος των συζητήσεων που θα έχει ο Επίτροπος Αντριουκάιτις κατά την πρώτη επίσκεψή του στη χώρα μας. Σκοπός παραμένει η χρηστή διακυβέρνηση και η διαφάνεια αλλά και η αύξηση των επενδύσεων στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη. Άλλωστε, το ποσό των ευρωπαϊκών κονδυλίων που θα διοχετευθεί στον τομέα της υγείας έως το 2020 φτάνει τα 367 εκατ. ευρώ, τόσο για υποδομές όσο και για προγράμματα για ευάλωτες ομάδες.

 

Παράλληλα, η Επιτροπή προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων υγείας σε σχέση με την προσφυγική κρίση, τόσο με την διοχέτευση ειδικών κονδυλίων προς τη χώρα μας αλλά και με μέτρα όπως η θέσπιση προσωπικού μητρώου υγείας για κάθε πρόσφυγα, το οποίο συνέταξε η Επιτροπή σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα".

Περισσότερες πληροφορίες για τον Επίτροπο Vytenis Andriukaitisμπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/andriukaitis_en

 

Ακολουθήστε τον Επίτροπο Andriukaitis στο Twitter: https://twitter.com/V_Andriukaitis

 

 

Ενίσχυση της συνεργασίας με τους γείτονές μας: Επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ανακοίνωσαν σήμερα τους βασικούς άξονες της επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), στην οποία καθορίζεται η ανανεωμένη προσέγγιση της ΕΕ ως προς τους ανατολικούς και νότιους γείτονές της. Η επανεξέταση πραγματοποιείται μετά από ευρείες διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη, τις χώρες εταίρους, τους διεθνείς οργανισμούς, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και τους πανεπιστημιακούς.

«Η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με τους γείτονές μας είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις εντός και εκτός των συνόρων μας. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι την Παρασκευή, αλλά και οι πρόσφατες επιθέσεις στον Λίβανο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Ιράκ απέδειξαν ακόμη μια φορά ότι αντιμετωπίζουμε απειλές που είναι παγκόσμιες και πρέπει να καταπολεμηθούν από κοινού με τη διεθνή κοινότητα. Πρέπει να οικοδομήσουμε μαζί ένα ασφαλέστερο περιβάλλον, να προσπαθήσουμε να επιλύσουμε τις πολλές κρίσεις της κοινής μας γειτονιάς, να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη των φτωχότερων περιοχών και να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Αυτός είναι ακριβώς ο σκοπός της παρούσας επανεξέτασης της ΕΠΓ, η οποία θα προωθεί τις κοινές μας αξίες και τα κοινά μας συμφέροντα, καθώς και θα επιδιώκει την ενίσχυση της συνεργασίας με τους εταίρους σε θέματα ασφαλείας. Με τα μέτρα που καθορίζονται σήμερα επιζητούνται τρόποι για να ενισχυθούν, αφενός, η  ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και των κοινωνιών των εταίρων μας και, αφετέρου, η ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά για τους κοινούς μας στόχους»δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κα Federica Mogherini.

«Η πιο πιεστική πρόκληση είναι η σταθεροποίηση των γειτονικών μας χωρών. Οι συγκρούσεις, η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση συνιστούν απειλές για όλους μας. Ωστόσο, η φτώχεια, η διαφθορά και η κακή διακυβέρνηση αποτελούν επίσης πηγές ανασφάλειας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα επικεντρώσουμε εκ νέου τις σχέσεις με τους εταίρους μας, όπου χρειάζεται, στα πραγματικά κοινά μας συμφέροντα. Ειδικότερα, η οικονομική ανάπτυξη με μεγάλη έμφαση στην απασχόληση και τις δεξιότητες των νέων θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα» προσέθεσε ο Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, κ. Johannes Hahn.

Σταθεροποίηση, διαφοροποίηση και ανάληψη ευθύνης

Η σταθεροποίηση θα αποτελέσει την κύρια πολιτική προτεραιότητα κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας Επιτροπής. Η διαφοροποίηση και η μεγαλύτερη αμοιβαία ανάληψη ευθύνης θα αποτελέσουν περαιτέρω βασικά στοιχεία της νέας ΕΠΓ, ενώ θα αναγνωρίζεται ότι δεν επιδιώκουν όλοι οι εταίροι να συμμορφωθούν με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ, και θα αντικατοπτρίζονται οι επιθυμίες κάθε χώρας σχετικά με τη φύση και την έκταση της εταιρικής της σχέσης με την ΕΕ. Η ΕΕ θα υπερασπίζεται και θα συνεχίσει να προωθεί τις οικουμενικές αξίες μέσω της ΕΠΓ, με την αναζήτηση αποτελεσματικότερων τρόπων για την προώθηση της δημοκρατίας, των δικαιωμάτων του ανθρώπου,  των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου.

Βασικοί τομείς

Στο πλαίσιο της νέας ΕΓΠ θα καταβληθούν προσπάθειες για την υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς. Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους θα συγκαταλέγεται στα βασικά μέτρα της οικονομικής σταθεροποίησης. Θα δοθεί νέα έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εταίρους στον τομέα της ασφάλειας, κυρίως όσον αφορά τις πολιτικές πρόληψης των συγκρούσεων, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης. Η ασφαλής και νόμιμη κινητικότητα, αφενός, και η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και της λαθραίας διακίνησης, αφετέρου, αποτελούν επίσης προτεραιότητες. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη συνεργασία με τους εταίρους όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και τη δράση για το κλίμα.

Μεγαλύτερη ευελιξία, αποτελεσματικότητα και νέα προσέγγιση εταιρικής σχέσης

Η ΕΕ προτίθεται να επανεξετάσει το κέντρο βάρους των σχέσεων με τους γείτονές της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές προτεραιότητες που θεωρούνται και από τις δύο πλευρές ως βάση της εταιρικής σχέσης. Η επιλογή αυτή θα συζητηθεί με τους εταίρους και αποτελεί κλειδί για την αύξηση του αισθήματος ανάληψης ευθύνης από αυτούς. Επίσης, στόχο συνιστά η εντατικότερη συμμετοχή των κρατών μελών στον καθορισμό και την εφαρμογή της πολιτικής στις γειτονικές χώρες.

Η νέα ΕΠΓ θα καθιερώσει ορισμένες νέες μεθόδους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της παραδοσιακής ετήσιας δέσμης εκθέσεων ανά χώρα. Η υποβολή εκθέσεων θα είναι τώρα περισσότερο προσαρμοσμένη στη φύση και στο χρονοδιάγραμμα εργασίας κάθε εταιρικής σχέσης.

Η νέα ΕΠΓ θα επιχειρεί να κατανέμει τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους με πιο ευέλικτο τρόπο, έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να αντιδρά ταχύτερα στις νέες προκλήσεις στις γειτονικές χώρες. Προβλέπεται στενότερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τους κοινωνικούς εταίρους και τη νεολαία.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ανατολική Εταιρική Σχέση θα ενισχυθεί περισσότερο σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής στη Ρίγα το 2015. Η Ένωση για τη Μεσόγειο μπορεί να διαδραματίσει αυξημένο ρόλο στην υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των νότιων γειτόνων. Η νέα ΕΠΓ θα επιδιώξει επίσης τη συμμετοχή άλλων περιφερειακών παραγόντων, πέραν των γειτονικών χωρών, όπου κρίνεται σκόπιμο, για την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων.

Επόμενα βήματα

Κατά τους προσεχείς μήνες, οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα στην κοινή ανακοίνωση, θα συζητηθούν με τα κράτη μέλη και τις χώρες εταίρους, με σκοπό τον από κοινού καθορισμό των νέων προτεραιοτήτων και τη διαμόρφωση των μελλοντικών σχέσεων.

Διαβάστε την κοινή ανακοίνωση

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) δρομολογήθηκε το 2004, για να διευκολύνει την ΕΕ προκειμένου να στηρίξει και να ενισχύσει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στις χώρες που βρίσκονται πιο κοντά στα σύνορά της. Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στους στόχους αυτούς, αλλά τα γεγονότα των τελευταίων ετών κατέδειξαν την ανάγκη για νέα προσέγγιση, νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων και καθιέρωση νέων μεθόδων εργασίας.

Η επανεξέταση, που προτάθηκε από τον Πρόεδρο Juncker και ζητήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ, υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο της οποίας λήφθηκαν 250 εισηγήσεις από τα κράτη μέλη, τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τους διεθνείς οργανισμούς, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των πολιτών, τις επιχειρήσεις, τις ομάδες προβληματισμού, τους πανεπιστημιακούς και άλλα μέλη του κοινού. Αυτή η ολοκληρωμένη απόκριση επιβεβαιώνει την ανάγκη για αλλαγή στην ΕΠΓ, τόσο επί της ουσίας όσο και επί της μεθοδολογίας.

Subscribe to this RSS feed
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

14°C

Ηράκλειο

Partly Cloudy

Humidity: 72%

Wind: 9.66 km/h

  • 24 Mar 2016 22°C 12°C
  • 25 Mar 2016 19°C 12°C
Banner 468 x 60 px