Banner Top

updated 1:48 PM UTC, Jan 17, 2019
Δημοφιλή:
Με την υποστήριξη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί το 8o Open Coffee Heraklion! Merry Christmas & a Happy New Year | Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος !! Στολίζοντας όνειρα και ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο μαζί με τα παιδιά του 6ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου στο Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης !!! Ταχύρρυθμο εργαστήριο δημιουργίας ντοκιμαντέρ για εκπαιδευτικούς και μαθητές με τη στήριξη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης Ενημερωτική επίσκεψη του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης στο Τμήμα: Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης! Συμμετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στο 3rd EU JOBS AND MOBILITY ROADSHOW 2018 στα Ιωάννινα Συμμετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στο 3rd EU JOBS AND MOBILITY ROADSHOW 2018! This time I`m voting – Αυτή τη φορά ψηφίζω | European Elections 2019 Ενημερωτική επίσκεψη του Καλλιτεχνικού Λυκείου Ηρακλείου στο Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κρήτης_(!) Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η Διαβούλευση για την “Περιφερειακή Πολιτιστική Πολιτική” από την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα & του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης στις 7 Νοεμβρίου 2018.
A+ A A-
Website URL:

Μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σήμερα μια σημαντική δέσμη μέτρων για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την προστασία του χώρου Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα. Οι σημερινές προτάσεις θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης, στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ώστε να εξασφαλιστεί η ισχυρή και από κοινού διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης, η Επιτροπή προτείνει επίσης να καθιερωθούν συστηματικοί έλεγχοι όλων των ατόμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τον χώρο του Σένγκεν με τη χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων.

Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans δήλωσε σχετικά: «Σε έναν χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς εσωτερικά σύνορα, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης πρέπει να αποτελεί επιμερισμένη ευθύνη. Η κρίση έχει αποκαλύψει σαφείς αδυναμίες και κενά στους υφιστάμενους μηχανισμούς που αποσκοπούν στη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων της ΕΕ. Επομένως, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε σε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων. Στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα συμμετέχουν ένας ενισχυμένος οργανισμός, που θα έχει τη δυνατότητα να βασίζεται σε εφεδρεία προσώπων και εξοπλισμού, και οι αρχές των κρατών μελών, που θα εξακολουθήσουν να ασκούν την καθημερινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Το σύστημα που προτείνουμε θα επιτρέψει τον εντοπισμό ενδεχόμενων αδυναμιών σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν γρήγορα, καθώς και τη βελτίωση της συλλογικής μας ικανότητας να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις καταστάσεις κρίσης σε περίπτωση που τμήμα των εξωτερικών συνόρων υφίσταται ισχυρή πίεση.»

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος πρόσθεσε: «Οι σημερινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης δεν γνωρίζουν σύνορα και απαιτούν μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ενώ ο Frontex περιοριζόταν γενικά στην υποστήριξη των κρατών μελών στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους, ο νέος οργανισμός για τα σύνορα θα προχωρήσει πολύ περισσότερο. Αυτό που δημιουργούμε σήμερα είναι περισσότερη Ευρώπη: με τη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων, την ταχύτερη επιστροφή των παράτυπων μεταναστών, τη δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος ασύλου για όσους έχουν ανάγκη και την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη δέσμη μέτρων για τα σύνορα που παρουσιάζουμε σήμερα θα αυξηθεί η ασφάλεια για τους πολίτες μας και θα εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα διαχείρισης των συνόρων.»

 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα συμμετέχουν ένας ευρωπαϊκός οργανισμός φύλαξης των συνόρων και των ακτών, που θα σχηματιστεί με βάση τον Frontex, και οι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων αρχές των κρατών μελών, που θα εξακολουθήσουν να ασκούν την καθημερινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Η νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

·         Εφεδρείες συνοριοφυλάκων ταχείας κινητοποίησης και τεχνικού εξοπλισμού: ο οργανισμός θα είναι σε θέση να βασίζεται σε τουλάχιστον 1.500 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα μπορούν να αναπτυχθούν σε λιγότερο από 3 ημέρες. Για πρώτη φορά, ο οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται ο ίδιος εξοπλισμό και να χρησιμοποιεί ένα απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού που θα παρέχεται από τα κράτη μέλη. Δεν θα υπάρχει πλέον έλλειψη προσωπικού ή εξοπλισμού για τις ευρωπαϊκές συνοριακές επιχειρήσεις. Οι ανθρώπινοι πόροι του νέου οργανισμού θα υπερδιπλασιαστούν σε σχέση με εκείνους του Frontex, ανερχόμενοι σε μόνιμο προσωπικό 1 000 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του επιτόπιου προσωπικού, έως το 2020.

·         Ρόλο παρακολούθησης και εποπτείας: θα συσταθεί ένα κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνου, το οποίο θα παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός αυτής και θα διενεργεί αναλύσεις κινδύνου και υποχρεωτικές εκτιμήσεις τρωτότητας, προκειμένου να εντοπίζονται και να θωρακίζονται τα αδύνατα σημεία. Αξιωματικοί-σύνδεσμοι θα αποσπώνται στα κράτη μέλη για να εξασφαλίζεται η επιτόπια παρουσία στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος για τα σύνορα. Ο οργανισμός θα είναι σε θέση να εκτιμά την επιχειρησιακή ικανότητα, τον τεχνικό εξοπλισμό και τους πόρους που διαθέτουν τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα και να απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να επιληφθούν του ζητήματος εντός καθορισμένης προθεσμίας σε περίπτωση που υπάρχουν τρωτά σημεία.

·         Δικαίωμα παρέμβασης: τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν την εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων και ταχείες συνοριακές επεμβάσεις, καθώς και την αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων προς υποστήριξή τους.Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις ή που κράτος μέλος υφίσταται σημαντική μεταναστευτική πίεση που θέτει σε κίνδυνο τον χώρο Σένγκεν και εφόσον δεν επίκειται η λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο ή εάν αυτά είναι ανεπαρκή, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται ότι η κατάσταση σε συγκεκριμένο τμήμα των εξωτερικών συνόρων απαιτεί την ανάληψη επείγουσας δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Αυτό θα επιτρέπει στον οργανισμό να παρεμβαίνει και να αποστέλλει ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αναλαμβάνεται επιτόπια δράση, ακόμη και όταν ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

·         Επιτήρηση από την Ακτοφυλακή: οι εθνικές ακτοφυλακές θα αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα συνοριακών ελέγχων. Οι εντολές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα θα ευθυγραμμιστούν με την εντολή της νέας Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Οι τρεις οργανισμοί θα είναι σε θέση να αναλαμβάνουν κοινές επιχειρήσεις επιτήρησης, για παράδειγμα, μέσω της από κοινού λειτουργίας των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) στη Μεσόγειο Θάλασσα.

·         Εντολή για δραστηριοποίηση σε τρίτες χώρες: ο οργανισμός θα λάβει νέα εντολή για αποστολή αξιωματικών-συνδέσμων σε γειτονικές τρίτες χώρες και έναρξη κοινών επιχειρήσεων με αυτές, μεταξύ άλλων και στο έδαφός τους.

·         Ενίσχυση του ρόλου σε θέματα επιστροφής: στο πλαίσιο του οργανισμού θα συσταθεί Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιστροφών, ώστε να επιτραπεί η τοποθέτηση ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφές, οι οποίες θα στελεχώνονται από συνοδούς, παρατηρητές και ειδικούς σε θέματα επιστροφής και θα εργάζονται για την αποτελεσματική επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή θα εξασφαλίσει την ευρύτερη αποδοχή των επαναπατριζομένων από τις τρίτες χώρες.

·         Διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας: ο οργανισμός θα λαμβάνει υπόψη του στην ανάλυση κινδύνου το διασυνοριακό έγκλημα και την τρομοκρατία και θα συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανώσεις για την πρόληψη της τρομοκρατίας, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

Συστηματικοί έλεγχοι των πολιτών της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα

Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια εντός του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, με τη θέσπιση υποχρεωτικών συστηματικών ελέγχων των πολιτών της ΕΕ στα εξωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα. Θα καθιερωθούν υποχρεωτικοί έλεγχοι των πολιτών της ΕΕ με τη χρήση βάσεων δεδομένων, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), η βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα και συναφή εθνικά συστήματα, για να εξακριβώνεται ότι τα πρόσωπα που αφικνούνται δεν συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια. Επίσης, η πρόταση ενισχύει την ανάγκη να εξακριβώνονται τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία στα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη γνησιότητα του διαβατηρίου ή τη νομιμότητα του κατόχου. Οι έλεγχοι θα είναι πλέον υποχρεωτικοί και κατά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατ’ αρχήν, δεδομένου ότι οι έλεγχοι εγγράφων και προσώπων είναι δυνατόν να διεξάγονται παράλληλα, οι αρχές αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να συμβουλεύονται τις σχετικές βάσεις δεδομένων χωρίς να καθυστερεί η διέλευση των συνόρων. Προβλέπεται ευελιξία από τους κανόνες για τις περιπτώσεις στις οποίες οι συστηματικοί έλεγχοι ενδέχεται να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας στα σύνορα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη μπορούν, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να αποφασίσουν να διενεργήσουν στοχευμένους ελέγχους σε ορισμένα σημεία διέλευσης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων. Η αξιολόγηση κινδύνου θα γνωστοποιείται στον οργανισμό, ο οποίος μπορεί να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η εξαίρεση στη δική του εκτίμηση τρωτότητας.

Οι συστηματικοί έλεγχοι στις βάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται βάσει συστήματος «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας» (hit/no hit). Αυτό σημαίνει ότι εάν το άτομο δεν παρουσιάζει κίνδυνο, ο έλεγχος δεν καταγράφεται και δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Η χρήση των βάσεων δεδομένων με τον τρόπο αυτό συνεπάγεται πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στα δικαιώματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα και δικαιολογείται από τους στόχους ασφάλειας.

 

Ιστορικό

Η δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 9 Σεπτεμβρίου, αποτελεί μέρος των μέτρων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση με στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2015, επεσήμαινε την ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Ο στόχος αυτός έχει επίσης επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγκριθεί στους σαφείς προσανατολισμούς που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου.

Σε απάντηση στις πρόσφατες τραγικές επιθέσεις στο Παρίσι και στην αυξανόμενη απειλή από ξένους τρομοκράτες μαχητές, η Επιτροπή έλαβε αμέσως μέτρα για την επιτάχυνση των εργασιών και την υλοποίηση των μέτρων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια. Η σημερινή πρόταση ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ενίσχυση των ελέγχων ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όπως ζητήθηκε από τους υπουργούς Εσωτερικών στις 20 Νοεμβρίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Ενημερωτικό δελτίο: Συστηματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα

Λεπτομερείς ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Νομοθετικά έγγραφα

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση

Το Δελτίο στον ιστότοπο της ΕΕ

  • Published in Νέα

Μαργαρίτης Σχοινάς: Νέος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με χθεσινή απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - στο πλαίσιο εσωτερικής αναδιοργάνωσης της ανώτατης διοίκησης - αποφάσισε να διορίσει τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας από σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2015.  

Ο κ. Σχοινάς, με μεγάλη πείρα σε θέματα κοινοτικών πολιτικών, ενημέρωσης και επικοινωνίας και με μακρόχρονη εμπειρία ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σήμερα ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής Juncker.

Η σταδιοδρομία του είναι ιδιαίτερα πολυσχιδής: Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθυντής και Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου των πρώην Επιτρόπων Λογιόλα ντε Παλάθιο και Μάρκου Κυπριανού, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και Επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών της ΓΔ Οικονομικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα τον συντονισμό της Τεχνικής Βοήθειας από την ΕΕ στην ελληνική διοίκηση.  

Ο κ. Σχοινάς αναλαμβάνει τις νέες του αρμοδιότητες παράλληλα με τις σημερινές. Στη νέα του θέση θα είναι υπεύθυνος για τη συνολική επικοινωνιακή πολιτική της Επιτροπής τόσο ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Τύπου, αλλά και με αρμοδιότητα για τη Στρατηγική και Εταιρική Επικοινωνία. 

Περισσότερες πληροφορίες

Ακολουθήστε τον κ. Σχοινά στο Twitter@margschinas

Υπηρεσία Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

  • Published in Νέα

Live Action Role Play game is coming up_(!)

-Το Europe Direct Κρήτης, ως επίσημο μέλος του working group Mini-LARP (Live Action Role Plays) του European Network for Education and Training (EUNET e.V.), συμμετείχε ενεργά και στο τρίτο και καταληκτικό στάδιο ολοκλήρωσης ενός παιχνιδιού ρόλων - μέσω του οποίου θα διδάσκεται η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους μαθητές.

-Οι εργασίες του working group Mini-Larp έλαβαν χώρα στη Βόννη της Γερμανίας διαμορφώνοντας τον τελικό χαρακτήρα του παιχνιδιού και τις κύριες παραμέτρους του.

_______________________________________

Η συνέχεια επί των… «αιθουσών διδασκαλίας»_(!)

‪#‎EUNET‪ #‎EuropeDirectCrete ‪#‎Bonn_Germany ‪#‎Mini_LARPs

Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ: «Συμφωνία για το κλίμα, εδώ και τώρα, στο Παρίσι»

«Συμφωνία για το κλίμα, εδώ και τώρα, στο Παρίσι». Με αυτά τα λόγια απευθύνθηκε στους παρευρισκομένους ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλωντ Γιούνκερ, κατά την Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα που ξεκίνησε χθες, 30/11 στο Παρίσι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογραμμίσει την κρίσιμη σημασία της επίτευξης μιας δίκαιης, φιλόδοξης και νομικά δεσμευτικής παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα.

Η αλλαγή του κλίματος μπορεί να διαταράξει ανθρώπινες ζωές, να αποσταθεροποιήσει κοινωνίες, να διαταράξει την ανάπτυξη και να συμβάλλει ακόμα στην ενίσχυση των προσφυγικών ροών. Η σταδιακή θέρμανση του πλανήτη έχει ως εμφανές αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (κατά μέσον όρο 19 εκατοστόμετρα από το 1901 έως το 2010). Κάθε άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά μισό μέτρο είναι πιθανόν να προκαλέσει μετακίνηση 72 εκατ. ανθρώπων. Παράλληλα, τα τελευταία τριάντα χρόνια η Ευρώπη έχει γνωρίσει αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων κατά 60% (με απώλειες 84.000 ανθρώπων και ζημιές 380 δισ. ευρώ)

Η αλλαγή του κλίματος έχει συνδεθεί με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το σημαντικότερο από τα οποία είναι το διοξείδιο του άνθρακα από την χρήση ορυκτών καυσίμων. Η ανθρωπότητα πρέπει να λάβει μέτρα για να περιορίσει τις εν λόγω εκπομπές πριν η άνοδος της θερμοκρασίας αυξηθεί τόσο που η ζημιά να μην μπορεί να αντιστραφεί. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι μπορούν να ληφθούν μέτρα. Από το 1990 οι εκπομπές στην ΕΕ έχουν μειωθεί κατά 23% ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 46% ενώ από το 2002 έως το 2011 αυξήθηκε και η απασχόληση σε «πράσινες» θέσεις εργασίας από 3 σε 4,2 εκατ. άτομα. Το 80% των εκπομπών στην ΕΕ προέρχεται από την παραγωγή και την χρήση της ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών. Συνεπώς, ο περιορισμός τους εξαρτάται από την εξοικονόμηση ενέργειας – κάτι που απαιτεί επανασχεδιασμό του τρόπου ζωής, εκπαίδευσης και εργασίας στο πλαίσιο μιας οικονομίας με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές που θα χρησιμοποιεί περισσότερο καθαρές τεχνολογίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιορίζοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

Η Ένωση είναι πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος έχοντας θέσει στόχους όπως:

·         μείωση των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων κατά 40% μέχρι το 2030 και κατά 80-95% μέχρι το 2050,

·         παραγωγή του 27% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030,

·         εξοικονόμηση ενέργειας κατά 27%

Έχει επίσης δημιουργήσει το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ που καλύπτει πάνω από 11.000 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και βιομηχανίες.

Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για την Διεθνή Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στο Παρίσι:

·         Φιλόδοξους στόχους μείωσης των εκπομπών (κατά 60% μέχρι το 2050 σε σύγκριση με το 2010 και κατάργηση της χρήσης του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το τέλος του αιώνα), ώστε να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στους 2ο C,

·         Δίκαιες και φιλόδοξες δεσμεύσεις από όλα τα μέρη, ιδίως από τις χώρες με τις μεγαλύτερες ευθύνες και ικανότητες.

·         Πολυμερώς συμφωνηθέντες κανόνες για διαφάνεια και ανάληψη ευθυνών.

·         Δυναμική αναθεώρηση για ενίσχυση των φιλοδοξιών σε βάθος χρόνου.

·         Ισχυρή υποστήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η αλλαγή του κλίματος μας αφορά όλους – δεν είναι πρόβλημα κάποιου άλλου.

#united4climate #COP21 #Paris2015 #climateaction #climateachange #climate

  • Published in Νέα
Subscribe to this RSS feed
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

14°C

Ηράκλειο

Partly Cloudy

Humidity: 72%

Wind: 9.66 km/h

  • 24 Mar 2016 22°C 12°C
  • 25 Mar 2016 19°C 12°C
Banner 468 x 60 px