Banner Top

updated 10:14 AM UTC, Jul 5, 2019
Δημοφιλή:
Με τη συνεργασία του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε η μαθητική έκθεση φωτογραφίας με θέμα: "Ευρωπαϊκή Ταυτότητα" στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Κρήτης στο Ηράκλειο. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Europe Direct για την πραγματοποίηση του Freedom Day Jazz Festival. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης παρευρέθηκε στην παρακολούθηση της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη Φινλανδία την 1η Ιουλίου 2019. Με την υποστήριξη του Europe Direct of Crete πραγματοποιήθηκε το Fuckup Nights Heraklion // VOL.6 SummAir Με τη συνεργασία του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η μαθητική έκθεση φωτογραφίας με θέμα "Ευρωπαϊκή Ταυτότητα" Με την υποστήριξη του Europe Direct of Crete θα πραγματοποιηθεί Το Fuckup Nights Heraklion // VOL.6 SummAir την Παρασκευή 7/6 στις 20:30 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου! Συμμετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, στο 21ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο «Μαρία Μανασσάκη» στη Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο από τις 15-17 Μαΐου 2019. Στο δρόμος προς στις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019 Με μεγάλη επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Ξένων Γλωσσών με τη συμμετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης!! Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η πραγματοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: “Συμμετοχή Των Νέων Στην Ευρώπη” που συνδιοργάνωσαν ESN TEI of Crete, ESN UOC, η Ομάδα Νέων Ηρακλείου Youthtopia και το Europe Direct Crete!!
A+ A A-
Website URL:

Εκθέσεις προόδου για την Ελλάδα, την Ιταλία και τα Δυτικά Βαλκάνια

Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 15 Δεκεμβρίου τρεις εκθέσεις προόδου σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης στην Ιταλία, την Ελλάδα και κατά μήκος της διαδρομής στα Δυτικά Βαλκάνια. Οι εκθέσεις αξιολογούν την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά το σύστημα των κέντρων πρώτης υποδοχής (hotspot) στην Ιταλία και την Ελλάδα και την υιοθέτηση των μέτρων  που προβλέπονται στη δήλωση των ηγετών που εκδόθηκε μετά τη Σύνοδο για τη μεταναστευτική διαδρομή στα Δυτικά Βαλκάνια στις 25 Οκτωβρίου.

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση προβλέπει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης, περιλαμβανομένης και μιας σειράς άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης στη Μεσόγειο. Η Επιτροπή πρότεινε ένα σύστημα κέντρων πρώτης υποδοχής (hotspot) για να στηριχθούν η Ιταλία και η Ελλάδα στο έργο της καταχώρισης και διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης προβλέπει τη μετεγκατάσταση 160.000 ατόμων που χρήζουν σαφώς διεθνούς προστασίας, από την Ιταλία και την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη.

 

Τον Οκτώβριο, η Επιτροπή έλαβε πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπίσει τη μετατόπιση των μεταναστευτικών ροών προς τη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων. Στις 25 Οκτωβρίου, η Επιτροπή συγκάλεσε Σύνοδο ηγετών, η οποία ολοκληρώθηκε με μια κοινή δήλωση για 17 μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους μετανάστες και για την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων. Στη Σύνοδο αυτή έλαβαν μέρος οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Αλβανίας, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας και της Σλοβενίας.

Πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα

 

Ειδική ομάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εργάζεται υπό την εποπτεία του Γενικού Διευθυντή της Υπηρεσίας Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων  και επικουρείται από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, βρίσκεται επί τόπου εδώ και λίγο καιρό συνεργαζόμενη στενά με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να επισπευσθεί η πρόσβαση σε χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης, να βελτιωθεί ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων παραγόντων, να αρθούν τα διοικητικά εμπόδια και να διευκολυνθεί η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά τη διαχείριση των συνόρων και τη μετεγκατάσταση. Η ομάδα αυτή διαδραμάτισε καίριο ρόλο στην έναρξη εφαρμογής, στις 14 Δεκεμβρίου, του προγράμματος επιδότησης ενοικίου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), με στόχο την παροχή 20.000 θέσεων υποδοχής για αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα. Συνέβαλε επίσης ουσιαστικά στην επανεκκίνηση των ελληνικών προγραμμάτων για αναγκαστικές και υποστηριζόμενες οικειοθελείς επιστροφές. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί χάρη στη στήριξη που παρέχει η Επιτροπή, απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά.

 

Οι ελληνικές αρχές έχουν επιλέξει τα πέντεκέντρα πρώτης υποδοχής (hotspots)στη Λέσβο, τη Λέρο, την Κω, τη Χίo και τη Σάμο. Μέχρι σήμερα, όμως, λειτουργεί μόνο το κέντρο πρώτης υποδοχής στη Λέσβο. Η Ελλάδα όρισε επίσης συντονιστές των εν λόγω κέντρων και συνέστησε μια κεντρική συντονιστική επιτροπή. Πρέπει όμως να ολοκληρώσει την κατασκευή των κέντρων πρώτης υποδοχής σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και να βελτιώσει την οργάνωσή τους. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα, θέτοντας στη διάθεσή της την αναγκαία  τεχνική εμπειρία ώστε να αρχίσουν να λειτουργούν πλήρως τα κέντρα πρώτης υποδοχής. Η Frontex, από την πλευρά της, θα βοηθήσει την Ελλάδα στην καταγραφή μεταναστών στα βόρεια σύνορα, με τη διάθεση επιπλέον συνοριοφυλάκων, και θα αποστείλει ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα (RABIT) στο Αιγαίο και στα νησιά του Αιγαίου, ύστερα από αίτημα της Ελλάδας.

 

Η Ελλάδα δεσμεύτηκε να αυξήσει τηνικανότητα υποδοχήςσε 30.000 θέσεις για αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έως το τέλος του έτους. Επίσης, με τη βοήθεια της UNHCRθα παράσχει τουλάχιστον 20.000 επιπλέον θέσεις – προαπαιτούμενο για τη λειτουργία του συστήματος επείγουσας μετεγκατάστασης. Στις 14 Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την UNHCR για τη χρηματοδότηση, με 80 εκατ. ευρώ, ενός προγράμματος επιδότησης ενοικίου με στόχο την παροχή 20.000 θέσεων σε χώρους υποδοχής. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επίσης τη δημιουργία 7.000 θέσεων στα κέντρα πρώτης υποδοχής. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, η Ελλάδα προτίθεται να αρχίσει την κατασκευή 4.500 επιπλέον χώρων φιλοξενίας στη Λέσβο, τη Λέρο και την Κω. Η Ελλάδα έχει επίσης υπογράψει συμφωνία επιχορήγησης με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δημιουργία έως και 700 θέσεων υποδοχής στον Ελαιώνα. Συνολικά, μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου του 2016, θα είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα 35.000 θέσεις υποδοχής – δηλαδή περισσότερες από τις 30.000 θέσεις έως το τέλος που 2015, για τις οποίες είχε δεσμευτεί η Ελλάδα στη σύνοδο των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων.

 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να βοηθήσουν την Ελλάδα, με τημετεγκατάσταση66.400 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης ξεκίνησε με πολύ αργούς ρυθμούς, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχουν σημάδια βελτίωσης. Η πρώτη πτήση μετεγκατάστασης μετέφερε 30 αιτούντες άσυλο από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο. Μέχρι σήμερα, έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα 64 αιτούντες άσυλο. Έχουν καταγραφεί άλλοι 370 υποψήφιοι για μετεγκατάσταση και έχουν υποβληθεί 297 αιτήσεις μετεγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη. Μόνο 9 κράτη μέλη προσέφεραν στην Ελλάδα συνολικά 305 θέσεις για μετεγκατάσταση, ενώ 14 κράτη μέλη έχουν ορίσει υπαλλήλους-συνδέσμους για τη στήριξη της διαδικασίας επί τόπου. Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα, τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν ουσιαστικά τη στήριξη που παρέχουν.

 

Τον Δεκέμβριο, χάρη στην ταχύτητα με την οποία η Επιτροπή διέθεσε τη χρηματοδότηση της ΕΕ ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, θα μπορούσε να ξεκινήσει το πρόγραμμα υποστηριζόμενης οικειοθελούς επιστροφής μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Από τις αρχές του 2015, η Ελλάδα έχει προβεί σε 16.131 αναγκαστικές και 3.460 υποστηριζόμενες οικειοθελείς επιστροφές οικονομικών μεταναστών που δεν είχαν δικαίωμα ασύλου στην Ευρώπη. Η Ελλάδα στερείται ακόμη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις επιστροφές και δεν διαθέτει επαρκείς χώρους κράτησης για την παρεμπόδιση της διαφυγής των εν λόγω ατόμων.

 

Πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην Ιταλία

 

Οι ιταλικές αρχές έχουν επιλέξει τη θέση των 6κέντρων πρώτης υποδοχής:Λαμπετούζα, Ποζάλο, Πόρτο Εμπέντοκλε/Σικελία, Τράπανι, Αουγκούστα και Τάραντο. Το κέντρο πρώτης υποδοχής στη Λαμπετούζα είναι το μόνο που λειτουργεί μέχρι σήμερα, ενώ δύο άλλα πρόκειται να ανοίξουν σύντομα. Οι εργασίες στο Τάραντο, το Τράπανι και την Αουγκούστα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Η Ιταλία πρέπει να λάβει μέτρα για να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και να βελτιώσει το σύστημα μεταφοράς από τα κέντρα πρώτης υποδοχής. Η επέκταση της επιχείρησης «Τρίτων» στην Κεντρική Μεσόγειο συνέβαλε στη διάσωση σχεδόν 60.000 ζωών χάρη στις βελτιώσεις που έγιναν για τη διευκόλυνση της αποβίβασης στα κέντρα πρώτης υποδοχής. Η Ιταλία διαθέτει επί του παρόντος ικανότητα υποδοχής 93.000 αιτούντων άσυλο, μεταξύ άλλων στα κέντρα πρώτης υποδοχής, και έχει αποφασίσει να δημιουργήσει ειδικούς χώρους για την παραμονή των προσφύγων εν αναμονή της μετεγκατάστασής τους.

 

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασίαμετεγκατάστασηςαπό την Ιταλία ξεκίνησε νωρίτερα απ΄ ότι στην Ελλάδα, υπολείπεται μακράν του αναγκαίου ρυθμού για την επίτευξη του συνολικού στόχου μετεγκατάστασης 39.600 ατόμων μέσα σε δύο χρόνια. Η πρώτη μετεγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου, με τη μετεγκατάσταση 19 ατόμων από την Ερυθραία στη Σουηδία. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες 125 μετεγκαταστάσεις. Η Ιταλία έχει καταγράψει άλλους 186 υποψηφίους για μετεγκατάσταση και έχει υποβάλει 171 αιτήσεις μετεγκατάστασης σε άλλα κράτη μέλη. Μέχρι σήμερα, μόνο 12 κράτη μέλη έχουν προσφέρει θέσεις μετεγκατάστασης, με δέσμευση για την αποδοχή 1.041 ατόμων. 19 κράτη μέλη έχουν ορίσει υπαλλήλους-συνδέσμους για την υποστήριξη της διαδικασίας επί τόπου.

 

Τα κράτη μέλη οφείλουν να αυξήσουν ουσιαστικά τις δεσμεύσεις τους και να μειώσουν τον χρόνο απόκρισής τους για να επιταχύνουν την εφαρμογή του συστήματος.

Το 2015, η Ιταλία προέβη σε περισσότερες από 14.000 αναγκαστικές επιστροφές ατόμων που δεν είχαν δικαίωμα ασύλου και συμμετείχε σε 11 κοινές πτήσεις της Frontex για την επιστροφή απορριφθέντων αιτούντων άσυλο από άλλα κράτη μέλη. Η Ιταλία πρέπει, το συντομότερο δυνατό, να θέσει εκ νέου σε εφαρμογή το πρόγραμμα οικειοθελούς επιστροφής, ώστε να μειωθεί ο μεγάλος αριθμός αιτούντων άσυλο που δεν έχουν γίνει δεκτοί και οι οποίοι παραμένουν στη χώρα. Ειδική ομάδα υπαλλήλων της Επιτροπής εργάζεται εδώ και μήνες επί τόπου, στο πλευρό των ιταλικών αρχών.

 

Πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων

 

Οι πρωτοφανείς ροές προσφύγων και μεταναστών που ξεκίνησαν στα τέλη του καλοκαιριού του 2015 και κλιμακώθηκαν το φθινόπωρο έθεσαν τη μεταναστευτική διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων στο επίκεντρο της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Το 2015, σχεδόν 700.000 άτομα πέρασαν από την Τουρκία στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα διασχίζουν τα Δυτικά Βαλκάνια για να μεταβούν στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Η διαχείριση των ροών στην περιοχή αποκάλυψε έλλειψη ικανοτήτων, συνεργασίας και αλληλεγγύης, καθώς και βασικής επικοινωνίας μεταξύ των χωρών κατά μήκος της διαδρομής: πρόκειται για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που απαιτούσε συγκεκριμένη επιχειρησιακή και πολιτική λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Αμέσως μετά τη σύνοδο των ηγετών στις 25 Οκτωβρίου, όλοι οι συμμετέχοντες όρισαν σημεία επαφής υψηλού επιπέδου για τον συντονισμό των επακόλουθων δράσεων μέσω εβδομαδιαίων τηλεδιασκέψεων που διοργανώνονται από την Επιτροπή (έως τις 17 Δεκεμβρίου, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 8 τηλεδιασκέψεις). Δημιουργήθηκε ένακοινό εργαλείο παροχής πληροφοριώνγια τις καθημερινές μεταναστευτικές ροές και βελτιώθηκε σημαντικά ο συντονισμός των χωρών κατά μήκος της διαδρομής. Η βελτίωση της διαχείρισης των συνόρων και ο περιορισμός της διευκόλυνσης των παράτυπων μετακινήσεων συνέβαλαν στην καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ωστόσο, η έκθεση σημειώνει επίσης ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την έγκαιρη ενημέρωση των εταίρων σχετικά με τις πολιτικές και τα μέτρα που τους αφορούν και για την αποφυγή μονομερών ντε φάκτο όρων εισόδου με βάση την υπηκοότητα, καθώς και της κατασκευής φρακτών.

 

Όσον αφορά τηδιαχείριση των συνόρων, η έκθεση επισημαίνει ότι η Ελλάδα συμφώνησε να αναλάβει σημαντικές κοινές επιχειρήσεις με την Frontex: 40 υπάλληλοι από άλλες χώρες θα βοηθήσουν στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και στην καταχώριση μεταναστών στα βόρεια σύνορα της χώρας, 293 θα αποσταλούν στα ελληνικά νησιά (στην ξηρά και τη θάλασσα), 213 συνολικά εκτός των περιοχών των κέντρων πρώτης υποδοχής, ενώ 100 επιπλέον υπάλληλοι του Frontex αναμένεται να φθάσουν τον Ιανουάριο του 2016. Όσον αφορά τη Σλοβενία, περισσότεροι από 200 αστυνομικοί έχουν αποσταλεί από άλλες χώρες μέσω διμερών συμφωνιών για τη στήριξη των επιχειρήσεων στα σύνορα – αριθμός που υπολείπεται όμως των 400 αστυνομικών που είχαν ζητηθεί.

 

Η Σερβία, η Σλοβενία, η Κροατία και η Ελλάδα έχουν ενεργοποιήσει τονμηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, ζητώντας από άλλες χώρες να τους στείλουν πόρους για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης στα εδάφη τους. Μέχρι σήμερα, 15 κράτη μέλη έχουν ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα παρέχοντας διάφορα είδη, όπως καταλύματα, κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό και ιατροφαρμακευτικό υλικό. Πολλά είδη δεν έχουν ακόμη παρασχεθεί και, καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται, οι ανάγκες θα γίνονται ολοένα πιο επιτακτικές.

 

Πέραν των δεσμεύσεων της Ελλάδας για την παροχή επιπλέον 50.000θέσεων υποδοχήςγια μετανάστες, άλλες χώρες συμφώνησαν να δημιουργήσουν 50.000 επιπλέον θέσεις υποδοχής κατά μήκος της διαδρομής, από τις οποίες οι μισές είναι ήδη διαθέσιμες. Όσον αφορά την Ελλάδα, στις 14 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία με την UNHCR για τη χρηματοδότηση ενός προγράμματος επιδότησης ενοικίου, προκειμένου να παρασχεθούν 20.000 θέσεις υποδοχής. Οι χώρες που συμμετείχαν στη σύνοδο των ηγετών για τη μεταναστευτική διαδρομή στα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει τώρα να επισπεύσουν επειγόντως την παροχή ικανοτήτων υποδοχής εν όψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών κατά μήκος της διαδρομής.

 

 

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει συστηματικές και συνεχείς προσπάθειες για μια συντονισμένη ευρωπαϊκή απόκριση στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όρισε έναν Επίτροπο με ειδική αρμοδιότητα τα θέματα μετανάστευσης, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος συνεργάζεται με άλλους Επιτρόπους, υπό τον συντονισμό του πρώτου Αντιπροέδρου Φρανς Τίμερμανς, για την εκπόνηση μιας νέας πολιτικής για τη μετανάστευση ως μία από τις 10 προτεραιότητες των Πολιτικών Κατευθύνσεων.

 

Στις 13 Μαΐου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση, το οποίο καθορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης σε όλες τις πτυχές της.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης, έχουν ήδη εγκριθεί δύο δέσμες μέτρων, στις 27 Μαΐου 2015 και στις 9 Σεπτεμβρίου 2015, που αρχίζουν τώρα να υλοποιούνται.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό σημείωμα (στα αγγλικά): Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης – Ελλάδα: έκθεση προόδου

Έκθεση προόδου για την υλοποίηση των κέντρων πρώτης υποδοχής στην Ελλάδα

Ενημερωτικό Σημείωμα: Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης – Ιταλία: έκθεση προόδου

Έκθεση προόδου για την υλοποίηση των κέντρων πρώτης υποδοχής στην Ιταλία

Ενημερωτικό Σημείωμα: Έκθεση προόδου μετά τη σύνοδο των ηγετών των Δυτικών Βαλκανίων

Διαχείριση της Προσφυγικής κρίσης – Διαδρομή Δυτικών Βαλκανίων: έκθεση προόδου

Δελτίο Τύπου: Μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση

Ανακοίνωση της 23ης Σεπτεμβρίου 2015: Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: άμεσα, επιχειρησιακά, δημοσιονομικά και νομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση

Ανακοίνωση της 14ης Οκτωβρίου 2015: Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: η κατάσταση όσον αφορά στην εφαρμογή των δράσεων προτεραιότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση

To Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ


  • Published in Νέα

Παραμεθόριες περιοχές Ελλάδας-Ιταλίας: 105 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα νέο πρόγραμμα Interreg μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας ύψους άνω των 123 εκατ. ευρώ, με σχεδόν 105 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κυρία CorinaCrețu, δήλωσε: «Είμαι ευτυχής για τη σημερινή έγκριση του εν λόγω προγράμματος. Εστιάζοντας σε λίγες προτεραιότητες που μπορούν να έχουν αποτελέσματα, το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία ανάπτυξης και ποιοτικών θέσεων εργασίας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας.

Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την ομαδοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη αλληλεπίδραση μεταξύ των καινοτόμων διαδικασιών στις ΜΜΕ, ενώ παράλληλα θα τονώσει τις βιομηχανίες που αξιοποιούν κοινούς τοπικούς πόρους. Επιπλέον, το πρόγραμμα θα βελτιώσει την από κοινού διαχείριση του αντικτύπου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους φυσικούς πόρους, τόσο στις αστικές όσο και στις πεδινές και παράκτιες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η προστασία της θαλάσσιας και της χερσαίας βιοποικιλότητας.

Ιστορικό:

Οι περιοχές και οι επαρχίες που συμμετέχουν στο «INTERREGV-A Ελλάδα-Ιταλία» είναι οι εξής:

 

στηνΙταλία: Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani·

στην Ελλάδα: Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

 

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις εξής τρεις προτεραιότητες:

 

  1. Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με επενδύσεις στη έρευνα και την ανάπτυξη και τις ΜΜΕ που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Δίνεται έμφαση σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, όπως τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.
  2. Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος. Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης κοινών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, η αναγνώριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η προώθηση του κοινού δυναμικού και των ευθυνών στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και της πρόληψης των κινδύνων.
  3. Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Αυτό θα επιτευχθεί με επενδύσεις σε περιφερειακές και διασυνοριακές συνδέσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την πρόσβαση στις υποδομές μεταφορών, τον συντονισμό των διασυνοριακών συστημάτων και διαδικασιών μεταφορών, την ενσωμάτωσή τους στα περιφερειακά, εθνικά και διασυνοριακά σχέδια στον τομέα των μεταφορών, καθώς και την προώθηση ενός αποτελεσματικού και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος μεταφορών και κινητικότητας.

Συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας: 123176899 ευρώ

Συνολική συνεισφορά της ΕΕ (ΕΤΠΑ- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης): 104700362 ευρώ

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://greece-italy.eu/images/News/news4122014_newProgram/2Programme_2014TC16RFCB020_1_0_en.pdf

http://www.interreg.gr/en/news/bilateral-cooperation-programmes/greece-italy/772-greece-italy-2014-2020-draft-programme-interreg-v-a-greece-italy-2014-2020.html

Στο Twitter: @EU_Regional / @CorinaCretuEU

#CohesionPolicy #EUCBC #Interreg #EUmyRegion

 

  • Published in Νέα

Μια Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σήμερα μια σημαντική δέσμη μέτρων για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την προστασία του χώρου Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα. Οι σημερινές προτάσεις θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης, στη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ώστε να εξασφαλιστεί η ισχυρή και από κοινού διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Προκειμένου να αυξηθεί περαιτέρω η ασφάλεια των πολιτών της Ευρώπης, η Επιτροπή προτείνει επίσης να καθιερωθούν συστηματικοί έλεγχοι όλων των ατόμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από τον χώρο του Σένγκεν με τη χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων.

Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans δήλωσε σχετικά: «Σε έναν χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς εσωτερικά σύνορα, η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης πρέπει να αποτελεί επιμερισμένη ευθύνη. Η κρίση έχει αποκαλύψει σαφείς αδυναμίες και κενά στους υφιστάμενους μηχανισμούς που αποσκοπούν στη διασφάλιση της τήρησης των προτύπων της ΕΕ. Επομένως, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε σε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων. Στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα συμμετέχουν ένας ενισχυμένος οργανισμός, που θα έχει τη δυνατότητα να βασίζεται σε εφεδρεία προσώπων και εξοπλισμού, και οι αρχές των κρατών μελών, που θα εξακολουθήσουν να ασκούν την καθημερινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Το σύστημα που προτείνουμε θα επιτρέψει τον εντοπισμό ενδεχόμενων αδυναμιών σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν γρήγορα, καθώς και τη βελτίωση της συλλογικής μας ικανότητας να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις καταστάσεις κρίσης σε περίπτωση που τμήμα των εξωτερικών συνόρων υφίσταται ισχυρή πίεση.»

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος πρόσθεσε: «Οι σημερινές προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης δεν γνωρίζουν σύνορα και απαιτούν μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ενώ ο Frontex περιοριζόταν γενικά στην υποστήριξη των κρατών μελών στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους, ο νέος οργανισμός για τα σύνορα θα προχωρήσει πολύ περισσότερο. Αυτό που δημιουργούμε σήμερα είναι περισσότερη Ευρώπη: με τη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων, την ταχύτερη επιστροφή των παράτυπων μεταναστών, τη δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος ασύλου για όσους έχουν ανάγκη και την ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη δέσμη μέτρων για τα σύνορα που παρουσιάζουμε σήμερα θα αυξηθεί η ασφάλεια για τους πολίτες μας και θα εξασφαλιστούν υψηλά πρότυπα διαχείρισης των συνόρων.»

 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα συμμετέχουν ένας ευρωπαϊκός οργανισμός φύλαξης των συνόρων και των ακτών, που θα σχηματιστεί με βάση τον Frontex, και οι αρμόδιες για τη διαχείριση των συνόρων αρχές των κρατών μελών, που θα εξακολουθήσουν να ασκούν την καθημερινή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.

Η νέα Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή θα χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

·         Εφεδρείες συνοριοφυλάκων ταχείας κινητοποίησης και τεχνικού εξοπλισμού: ο οργανισμός θα είναι σε θέση να βασίζεται σε τουλάχιστον 1.500 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα μπορούν να αναπτυχθούν σε λιγότερο από 3 ημέρες. Για πρώτη φορά, ο οργανισμός θα έχει τη δυνατότητα να προμηθεύεται ο ίδιος εξοπλισμό και να χρησιμοποιεί ένα απόθεμα τεχνικού εξοπλισμού που θα παρέχεται από τα κράτη μέλη. Δεν θα υπάρχει πλέον έλλειψη προσωπικού ή εξοπλισμού για τις ευρωπαϊκές συνοριακές επιχειρήσεις. Οι ανθρώπινοι πόροι του νέου οργανισμού θα υπερδιπλασιαστούν σε σχέση με εκείνους του Frontex, ανερχόμενοι σε μόνιμο προσωπικό 1 000 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του επιτόπιου προσωπικού, έως το 2020.

·         Ρόλο παρακολούθησης και εποπτείας: θα συσταθεί ένα κέντρο παρακολούθησης και ανάλυσης κινδύνου, το οποίο θα παρακολουθεί τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντός αυτής και θα διενεργεί αναλύσεις κινδύνου και υποχρεωτικές εκτιμήσεις τρωτότητας, προκειμένου να εντοπίζονται και να θωρακίζονται τα αδύνατα σημεία. Αξιωματικοί-σύνδεσμοι θα αποσπώνται στα κράτη μέλη για να εξασφαλίζεται η επιτόπια παρουσία στα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος για τα σύνορα. Ο οργανισμός θα είναι σε θέση να εκτιμά την επιχειρησιακή ικανότητα, τον τεχνικό εξοπλισμό και τους πόρους που διαθέτουν τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίζουν προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα και να απαιτεί από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα ώστε να επιληφθούν του ζητήματος εντός καθορισμένης προθεσμίας σε περίπτωση που υπάρχουν τρωτά σημεία.

·         Δικαίωμα παρέμβασης: τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν την εκτέλεση κοινών επιχειρήσεων και ταχείες συνοριακές επεμβάσεις, καθώς και την αποστολή ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων προς υποστήριξή τους.Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις ή που κράτος μέλος υφίσταται σημαντική μεταναστευτική πίεση που θέτει σε κίνδυνο τον χώρο Σένγκεν και εφόσον δεν επίκειται η λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο ή εάν αυτά είναι ανεπαρκή, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να εκδίδει εκτελεστική απόφαση με την οποία θα ορίζεται ότι η κατάσταση σε συγκεκριμένο τμήμα των εξωτερικών συνόρων απαιτεί την ανάληψη επείγουσας δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.Αυτό θα επιτρέπει στον οργανισμό να παρεμβαίνει και να αποστέλλει ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων και ακτοφυλάκων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι αναλαμβάνεται επιτόπια δράση, ακόμη και όταν ένα κράτος μέλος δεν είναι σε θέση ή δεν επιθυμεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα.

·         Επιτήρηση από την Ακτοφυλακή: οι εθνικές ακτοφυλακές θα αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, στον βαθμό που εκτελούν καθήκοντα συνοριακών ελέγχων. Οι εντολές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα θα ευθυγραμμιστούν με την εντολή της νέας Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Οι τρεις οργανισμοί θα είναι σε θέση να αναλαμβάνουν κοινές επιχειρήσεις επιτήρησης, για παράδειγμα, μέσω της από κοινού λειτουργίας των τηλεκατευθυνόμενων αεροπορικών συστημάτων (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) στη Μεσόγειο Θάλασσα.

·         Εντολή για δραστηριοποίηση σε τρίτες χώρες: ο οργανισμός θα λάβει νέα εντολή για αποστολή αξιωματικών-συνδέσμων σε γειτονικές τρίτες χώρες και έναρξη κοινών επιχειρήσεων με αυτές, μεταξύ άλλων και στο έδαφός τους.

·         Ενίσχυση του ρόλου σε θέματα επιστροφής: στο πλαίσιο του οργανισμού θα συσταθεί Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιστροφών, ώστε να επιτραπεί η τοποθέτηση ευρωπαϊκών ομάδων επέμβασης για επιστροφές, οι οποίες θα στελεχώνονται από συνοδούς, παρατηρητές και ειδικούς σε θέματα επιστροφής και θα εργάζονται για την αποτελεσματική επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για την επιστροφή θα εξασφαλίσει την ευρύτερη αποδοχή των επαναπατριζομένων από τις τρίτες χώρες.

·         Διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας: ο οργανισμός θα λαμβάνει υπόψη του στην ανάλυση κινδύνου το διασυνοριακό έγκλημα και την τρομοκρατία και θα συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανώσεις για την πρόληψη της τρομοκρατίας, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

 

Συστηματικοί έλεγχοι των πολιτών της ΕΕ στα εξωτερικά σύνορα

Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια εντός του χώρου Σένγκεν, η Επιτροπή προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, με τη θέσπιση υποχρεωτικών συστηματικών ελέγχων των πολιτών της ΕΕ στα εξωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα. Θα καθιερωθούν υποχρεωτικοί έλεγχοι των πολιτών της ΕΕ με τη χρήση βάσεων δεδομένων, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), η βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για κλαπέντα και απολεσθέντα ταξιδιωτικά έγγραφα και συναφή εθνικά συστήματα, για να εξακριβώνεται ότι τα πρόσωπα που αφικνούνται δεν συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια. Επίσης, η πρόταση ενισχύει την ανάγκη να εξακριβώνονται τα βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία στα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη γνησιότητα του διαβατηρίου ή τη νομιμότητα του κατόχου. Οι έλεγχοι θα είναι πλέον υποχρεωτικοί και κατά την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατ’ αρχήν, δεδομένου ότι οι έλεγχοι εγγράφων και προσώπων είναι δυνατόν να διεξάγονται παράλληλα, οι αρχές αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να συμβουλεύονται τις σχετικές βάσεις δεδομένων χωρίς να καθυστερεί η διέλευση των συνόρων. Προβλέπεται ευελιξία από τους κανόνες για τις περιπτώσεις στις οποίες οι συστηματικοί έλεγχοι ενδέχεται να έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις στη ροή της κυκλοφορίας στα σύνορα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη μπορούν, βάσει αξιολόγησης κινδύνου, να αποφασίσουν να διενεργήσουν στοχευμένους ελέγχους σε ορισμένα σημεία διέλευσης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων. Η αξιολόγηση κινδύνου θα γνωστοποιείται στον οργανισμό, ο οποίος μπορεί να αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η εξαίρεση στη δική του εκτίμηση τρωτότητας.

Οι συστηματικοί έλεγχοι στις βάσεις δεδομένων πραγματοποιούνται βάσει συστήματος «αντιστοιχίας/μη αντιστοιχίας» (hit/no hit). Αυτό σημαίνει ότι εάν το άτομο δεν παρουσιάζει κίνδυνο, ο έλεγχος δεν καταγράφεται και δεν γίνεται περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν. Η χρήση των βάσεων δεδομένων με τον τρόπο αυτό συνεπάγεται πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στα δικαιώματα που αφορούν προσωπικά δεδομένα και δικαιολογείται από τους στόχους ασφάλειας.

 

Ιστορικό

Η δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, όπως ανήγγειλε ο πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 9 Σεπτεμβρίου, αποτελεί μέρος των μέτρων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση με στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης και της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2015, επεσήμαινε την ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Ο στόχος αυτός έχει επίσης επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγκριθεί στους σαφείς προσανατολισμούς που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου.

Σε απάντηση στις πρόσφατες τραγικές επιθέσεις στο Παρίσι και στην αυξανόμενη απειλή από ξένους τρομοκράτες μαχητές, η Επιτροπή έλαβε αμέσως μέτρα για την επιτάχυνση των εργασιών και την υλοποίηση των μέτρων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού θεματολογίου για την ασφάλεια. Η σημερινή πρόταση ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ενίσχυση των ελέγχων ασφάλειας στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, όπως ζητήθηκε από τους υπουργούς Εσωτερικών στις 20 Νοεμβρίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Ενημερωτικό δελτίο: Συστηματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα

Λεπτομερείς ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Νομοθετικά έγγραφα

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση

Το Δελτίο στον ιστότοπο της ΕΕ

  • Published in Νέα

Μαργαρίτης Σχοινάς: Νέος Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΓΔ Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με χθεσινή απόφαση του Κολλεγίου των Επιτρόπων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - στο πλαίσιο εσωτερικής αναδιοργάνωσης της ανώτατης διοίκησης - αποφάσισε να διορίσει τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας από σήμερα, 16 Δεκεμβρίου 2015.  

Ο κ. Σχοινάς, με μεγάλη πείρα σε θέματα κοινοτικών πολιτικών, ενημέρωσης και επικοινωνίας και με μακρόχρονη εμπειρία ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι σήμερα ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής Juncker.

Η σταδιοδρομία του είναι ιδιαίτερα πολυσχιδής: Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει Αναπληρωτής Διευθυντής και Διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου των πρώην Επιτρόπων Λογιόλα ντε Παλάθιο και Μάρκου Κυπριανού, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και Επικεφαλής του Γραφείου Αθηνών της ΓΔ Οικονομικών Υποθέσεων με αρμοδιότητα τον συντονισμό της Τεχνικής Βοήθειας από την ΕΕ στην ελληνική διοίκηση.  

Ο κ. Σχοινάς αναλαμβάνει τις νέες του αρμοδιότητες παράλληλα με τις σημερινές. Στη νέα του θέση θα είναι υπεύθυνος για τη συνολική επικοινωνιακή πολιτική της Επιτροπής τόσο ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Τύπου, αλλά και με αρμοδιότητα για τη Στρατηγική και Εταιρική Επικοινωνία. 

Περισσότερες πληροφορίες

Ακολουθήστε τον κ. Σχοινά στο Twitter@margschinas

Υπηρεσία Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

  • Published in Νέα
Subscribe to this RSS feed
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

Ηράκλειο

Banner 468 x 60 px