Banner Top

updated 8:49 AM UTC, Jun 25, 2019
Δημοφιλή:
Με την υποστήριξη του Europe Direct of Crete πραγματοποιήθηκε το Fuckup Nights Heraklion // VOL.6 SummAir Με τη συνεργασία του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η μαθητική έκθεση φωτογραφίας με θέμα "Ευρωπαϊκή Ταυτότητα" Με την υποστήριξη του Europe Direct of Crete θα πραγματοποιηθεί Το Fuckup Nights Heraklion // VOL.6 SummAir την Παρασκευή 7/6 στις 20:30 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου! Συμμετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, στο 21ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης που έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο «Μαρία Μανασσάκη» στη Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο από τις 15-17 Μαΐου 2019. Στο δρόμος προς στις Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019 Με μεγάλη επιτυχία και ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το Φεστιβάλ Ξένων Γλωσσών με τη συμμετοχή του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης!! Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η πραγματοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: “Συμμετοχή Των Νέων Στην Ευρώπη” που συνδιοργάνωσαν ESN TEI of Crete, ESN UOC, η Ομάδα Νέων Ηρακλείου Youthtopia και το Europe Direct Crete!! Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η πραγματοποίηση της ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα: “Συμμετοχή Των Νέων Στην Ευρώπη” που συνδιοργάνωσαν ESN TEI of Crete, ESN UOC, η Ομάδα Νέων Ηρακλείου Youthtopia και το Europe Direct Crete!! Με την υποστήριξη του Europe Direct Crete και την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων Το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχει στο Φεστιβάλ Ξένων Γλωσσών που οργανώνει η ΠΔΕ Κρήτης
A+ A A-
Website URL:

Υλοποίηση 10 προτεραιοτήτων είναι ο στόχος του δεύτερου ετήσιου προγράμματος εργασίας της Επιτροπής Γιούνκερ

Στις 27 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2016. Πρόκειται για το δεύτερο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής Γιούνκερ, το οποίο επαναβεβαιώνει τη δέσμευση της Επιτροπής να υλοποιήσει τις δέκα πολιτικές προτεραιότητες που ορίζονται στις Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές της. Η προετοιμασία του προγράμματος εργασίας ξεκίνησε με την ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης, που εκφώνησε ο πρόεδρος Γιούνκερ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 9 Σεπτεμβρίου, και την Επιστολή Προθέσεων που απέστειλε μαζί με τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμανς στους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την ίδια ημέρα. Αποτελεί δε συνέχεια του εποικοδομητικού διαλόγου που είχε η Επιτροπή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πρόγραμμα εργασίας καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμβάλουν στην επίτευξη γρήγορων και ουσιαστικών αποτελεσμάτων στους σημαντικότερους τομείς πολιτικής.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΦρανςΤίμερμανς,  δήλωσε σχετικά: «Πριν από έναν χρόνο, η Επιτροπή αυτή έκανε ένα νέο ξεκίνημα, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να εστιάσει την προσοχή της στα θέματα μείζονος σημασίας, στα οποία οι πολίτες περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει με καθοριστικό τρόπο.  Σήμερα προχωρούμε στα επόμενα βήματα για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών προτεραιοτήτων. Το επόμενο έτος θα προτείνουμε πρόσθετα μέτρα για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης, την ενδυνάμωση της ενιαίας αγοράς, την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, την εξασφάλιση φορολογικής δικαιοσύνης, τη διασφάλιση υψηλών κοινωνικών προτύπων και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Δεν είναι ώρα για να εφησυχάζουμε: οι πολίτες θα κρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από το αν παράγει αποτελέσματα σε σχέση με τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κοινωνίες μας. Γι' αυτό, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να δώσουν προτεραιότητα στο νομοθετικό έργο για τις πιο επείγουσες προτάσεις μας.»

Το φετινό πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει 23 βασικές πρωτοβουλίες με βάση τις 10 πολιτικές προτεραιότητες, 20 αποσύρσεις ή τροποποιήσεις εκκρεμών προτάσεων και 40 δράσεις REFIT με στόχο την επανεξέταση της υφιστάμενης ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε πολλούς τομείς, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση κοινής προσέγγισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν θέλουμε να επιτύχουμε φιλόδοξους στόχους:  υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, υψηλά κοινωνικά και εργασιακά πρότυπα, ενεργειακή ασφάλεια, ακμάζουσα οικονομία προς όφελος όλων, και μια μεταναστευτική πολιτική που να αντικατοπτρίζει τις κοινές μας αξίες.

 

Υλοποίηση των 10 πολιτικών προτεραιοτήτων μέσω 23 βασικών πρωτοβουλιών

Το φετινό πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει ουσιαστικές νομοθετικές προτάσεις σε συνέχεια των στρατηγικών προγραμμάτων που εγκρίθηκαν το 2015. Το περασμένο έτος, παρουσιάσαμε το όραμά μας για τις Επενδύσεις, την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, την Ενεργειακή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Ασφάλεια, την Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το Σχέδιο Δράσης για τη Δίκαιη και Αποτελεσματική Φορολόγηση των Εταιρειών, τη νέα Στρατηγική για το Εμπόριο, καθώς και τις πλέον πρόσφατες προτάσεις μας για την εμβάθυνση και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής μας Ένωσης. Το Πρόγραμμα Εργασίας περιλαμβάνει τις κύριες πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν τους επόμενους δώδεκα μήνες για την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων.

Οι νέες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 είναι:

·         Πρωτοβουλίες για την Καλύτερη Διαχείριση της Μετανάστευσης και προτάσεις για τη Διαχείριση των Συνόρων

·         Υλοποίηση της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, συνέχεια της Στρατηγικής για την Ενιαία αγορά, μια Διαστημική Στρατηγική για την Ευρώπη, και ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης στον τομέα της Άμυνας

·         Μια Κυκλική Οικονομία, επόμενα βήματα για ένα Βιώσιμο Ευρωπαϊκό Μέλλον, καθώς και νομοθεσία για την εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης

·         Μια Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων για την Ευρώπη, ένα Νέο Ξεκίνημα για τους Εργαζόμενους Γονείς, και έναν Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

·         Δέσμη μέτρων για τη Φορολόγηση των Εταιρειών και Σχέδιο Δράσης για τον ΦΠΑ.

Άλλες βασικές πρωτοβουλίες για το 2016 αφορούν την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Ατζέντας για την Ασφάλεια, την παρακολούθηση της Εμπορικής και Επενδυτικής Στρατηγικής και την Έκθεση των Πέντε Προέδρων για την Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Παγκόσμια Στρατηγική για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου καθώς και μια στρατηγική για την καλύτερη εστίαση του προϋπολογισμού στην παραγωγή αποτελεσμάτων.

 

40 δράσεις REFIT για μια ευρωπαϊκή νομοθεσία επικεντρωμένη στα αποτελέσματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να βελτιώσει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εξετάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία και μεριμνώντας ώστε, κάθε φορά που παρεμβαίνει η ΕΕ, να το κάνει με τρόπο που συμβάλλει θετικά στη βελτίωση της κατάστασης επιτόπου. Γι' αυτό, πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση παρακολουθώντας κατά πόσο η νομοθεσία και τα προγράμματα δαπανών μας λειτουργούν αποτελεσματικά. Οι υφιστάμενοι κανόνες που είναι ξεπερασμένοι ή υπερβολικά επαχθείς ή περίπλοκοι στην εφαρμογή τους στην πράξη δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πρόγραμμα REFIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για τους σκοπούς που θεσπίστηκε και ότι αποφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Στόχος του είναι να κρατά τη νομοθεσία της ΕΕ απλή και αποτελεσματική, να απομακρύνει τις περιττές επιβαρύνσεις και να προσαρμόζει την υφιστάμενη νομοθεσία χωρίς να θέτει όμως σε κίνδυνο την επίτευξη των φιλόδοξων πολιτικών μας στόχων.

Φέτος, 13 δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT θα συμβάλουν στην υλοποίηση των βασικών πρωτοβουλιών, όπως στην απλούστευση των κανόνων χρηματοδότησης από την ΕΕ ή την αναθεώρηση της νομοθεσίας στους τομείς της φορολογίας και της ενέργειας. Επιπλέον, θα ξεκινήσουν 27 νέες δράσεις REFIT, π.χ. για την αξιολόγηση της ναυτιλιακής νομοθεσίας, την ελάφρυνση των επιβαρύνσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων για τις ΜΜΕ, τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με το πλαίσιο REACH, και τη λειτουργικότητα και επιβολή της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει επίσης την απόσυρση ή την τροποποίηση 20 εκκρεμών νομοθετικών προτάσεων που δεν συνάδουν με τις πολιτικές της προτεραιότητες, δεν έχουν καμία προοπτική έγκρισης, ή έχουν αλλοιωθεί τόσο μέσω της νομοθετικής διαδικασίας που δεν δύνανται πλέον να εκπληρώσουν τους αρχικούς τους στόχους. Οι προτάσεις αυτές θα αποσυρθούν εντός 6 μηνών, το αργότερο έως τα τέλη Απριλίου 2016.

 

Ιστορικό

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει ένα πρόγραμμα εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο με τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβει τους επόμενους δώδεκα μήνες. Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει το κοινό και τους συννομοθέτες σχετικά με τις πολιτικές μας δεσμεύσεις για νέες πρωτοβουλίες, την απόσυρση εκκρεμών προτάσεων και την επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ. Δεν καλύπτει τις τρέχουσες εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας ούτε τις τακτικές πρωτοβουλίες που εγκρίνει κάθε χρόνο.

Η προετοιμασία του προγράμματος εργασίας για το 2016 εμπλουτίστηκε από τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο βάσει της Επιστολής Προθέσεων που εστάλη από τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμανς στις 9 Σεπτεμβρίου μετά την ομιλία για την Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ξεκάθαρα στο Πρόγραμμα Εργασίας της τα θέματα προτεραιότητας όπου επιθυμεί να σημειώσουν την ταχύτερη δυνατή πρόοδο τα δύο νομοθετικά όργανα, προκειμένου να αποδώσουν γρήγορα αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους πολίτες.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Πρόγραμμα Εργασίας 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Εργασίας 2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Παράρτημα 1 - Βασικές πρωτοβουλίες

Παράρτημα 2 – Νέες δράσεις REFIT

Παράρτημα 3 – Προτεραιότητες για τους συννομοθέτες

Παράρτημα 4 – Aποσύρσεις και τροποποιήσεις

Παράρτημα 5 – Κατάλογος καταργούμενων πράξεων:

Παράρτημα 6 – Νομοθεσία που τίθεται σε ισχύ το 2016

Χάρτες πορείας για πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Εργασίας

Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές του προέδρου Γιούνκερ

Η πρόοδος που επιτεύχθηκε όσον αφορά τις δέκα προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ομιλία του προέδρου Γιούνκερ για την Κατάσταση της Ένωσης

Επιστολή Προθέσεων του προέδρου Γιούνκερ και του πρώτου αντιπροέδρου Τίμερμανς σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασίας 2016

To Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ

  • Published in Νέα

Goodbye Roaming_(!)

Τέλος στις χρεώσεις #roaming από τον Ιούνιο του 2017.

Τέλος στις χρεώσεις περιαγωγής και ισότιμη πρόσβαση στο διαδίκτυο αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. http://europa.eu/!Gb68bX

#ByeByeRoaming

  • Published in Νέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί επιπλέον ποσό 5,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα ως επιχορήγηση έκτακτης ανάγκης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 5,9 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) στην Ελλάδα, για να στηρίξει τη χώρα στην αντιμετώπιση του υψηλού αριθμού αφίξεων μεταναστών και προσφύγων στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την Ελλάδα στην εφαρμογή της έννοιας του «κομβικού σημείου» και των πρόσφατα συμφωνηθέντων προγραμμάτων μετεγκατάστασης. Το ποσό θα καλύψει πλήρως, για περίοδο 4 μηνών, τα έξοδα μεταφοράς με πορθμείο τουλάχιστον 60.000 ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και άλλων μεταναστών από τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου προς την ηπειρωτική Ελλάδα. Η συμπληρωματική βοήθεια έκτακτης ανάγκης περιορίζεται αυστηρά στα πρόσωπα που έχουν υποστεί τον δέοντα έλεγχο ασφαλείας, και των οποίων έχουν ληφθεί τα δακτυλικά αποτυπώματα στα νησιά πριν από την περαιτέρω μεταφορά τους στην ηπειρωτική Ελλάδα, ούτως ώστε να αποκλειστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ χρησιμοποιείται για παράτυπες δευτερογενείς μετακινήσεις.

Η παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ, εντάσσεται στις ευρύτερες προσπάθειες της Επιτροπής για εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης μέσω συγκεκριμένων και αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης επειγουσών και ειδικών αναγκών των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν υψηλές πιέσεις από μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Προς το σκοπό αυτό, για το 2015, η Επιτροπή έχει διαθέσει συνολικό ποσό ύψους 51,5 εκατ. ευρώ που θα χορηγηθεί μέσω του ΤΑΜΕ.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόφαση αυτή, ο Επίτροπος κ. Αβραμόπουλος δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, στο πλαίσιο της εφαρμογής της έννοιας του "κομβικού σημείου" και των πρόσφατα συμφωνηθέντων προγραμμάτων μετεγκατάστασης, θα διαθέτουν περισσότερα από 5,9 εκατ. ευρώ στις ελληνικές αρχές για να υποστηριχτεί η αντιμετώπιση της καθημερινής άφιξης μεγάλου αριθμού προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Αυτή η επείγουσα βοήθεια θα επιτρέψει στις αρχές να καλύψουν το κόστος μεταφοράς σημαντικού αριθμού των εν λόγω προσώπων από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σε κέντρα υποδοχής στην ηπειρωτική Ελλάδα, εφόσον έχουν καταχωριστεί σωστά, και έχουν ληφθεί τα δακτυλικά τους αποτυπώματα.»

Περισσότερες πληροφορίες

Όλο το υλικό για τον Τύπο σχετικά με το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για τη μετανάστευση:http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/index_en.htm

  • Published in Νέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ελλάδα δημοσιεύουν συμφωνία εταιρικής σχέσης για τεχνική συνεργασία με σκοπό την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ελλάδα δημοσίευσαν μια συμφωνία εταιρικής σχέσης για τεχνική συνεργασία με σκοπό την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα. Η Επιτροπή θα παράσχει στοχευμένη τεχνική υποστήριξη και τεχνογνωσία, μέσω της Υπηρεσίας Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, σε τομείς όπως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, ο εκσυγχρονισμός του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας και η δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις.

Μιλώντας στην Αθήνα, ο Αντιπρόεδρος κ. Valdis Dombrovskis, αρμόδιος για το Ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, δήλωσε: «Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πολιτική βούληση και εθνική ανάληψη ευθύνης για τις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, αλλά και να διεξάγονται αυτές στο πλαίσιο διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους. Είμαι πεπεισμένος ότι με την εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, καθώς και με την αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη των επενδύσεων, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, η Ελλάδα θα επιστρέψει στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Subscribe to this RSS feed
Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

Ηράκλειο

Banner 468 x 60 px