• +30 2810 336330
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης η εκδήλωση της ομάδας δράσης START-UP CITIES HERAKLION, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας Global Start up cities initiative της Mariya Gabriel, Επιτρόπου Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τρίτη 3 Αυγούστου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενεργοποιήσει τους πολίτες της Κρήτης ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά στην βελτίωση της καθημερινότητας στη γειτονιά τους και να συνδράμουν στην αξιοποίηση ταλέντων για την δημιουργία start-ups και συνεργασιών που θα βρουν λύσεις και θα αναβαθμίσουν το τοπικό οικοσύστημα.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, ο οποίος αφού υπογράμμισε τη σημαντικότητα του ενεργού ρόλου του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης, ως βασικού πολλαπλασιαστή ενημέρωσης και προώθησης της ευρωπαϊκής πληροφόρησης στην Περιφέρεια Κρήτης, έπειτα τόνισε τη σημαντικότητα τέτοιων δράσεων, οι οποίες μπορούν να εμπνεύσουν, να δικτυώσουν και να διαμοιράσουν εμπειρίες και προτάσεις για την ανάπτυξη λύσεων στην κατεύθυνση αναβάθμισης του τοπικού οικοσυστήματος που θα έχουν ως μέλημα, τόσο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης, όσο και στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης.

Είσαι ανήσυχο πνεύμα;

Θα ήθελες να συμμετέχεις σε μία start up που θα επιλύει προβλήματα της γειτονιάς σου;

Συνάντησέ μας Τρίτη 3 Αυγούστου στην πλατεία Ελευθερίας 7-9μμ.

Το Global Start Up Cities ήρθε και στο Ηράκλειο!

Μάθε περισσότερα:

https://www.stepc.gr/heraklion-startup-city/?fbclid=IwAR1O-_07lJha_sOsmQw5fo0usS1rNtrQjjS6ossSMHX97hP6KpQh3yg5My0

#europeaninnovationarea #bottomup #startupcitiessummit #innovationarea #uniquesummit #startupcityheraklion #perifereiakritis #EuropeDirectRegionCrete #globalstartupcities

Ηράκλειο, 26/07/2021

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου από το Europe Direct Region of Crete για την υποστήριξη τεσσάρων εκδηλώσεων για την προώθηση της προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - «Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή»

                                                            

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Έχοντας υπόψη:
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
 3. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1776/07-09-2011 (Αρ. Πρωτ. ΠΤΑ 2958/07-09-2011) του Περιφερειάρχη Κρήτης «περί Διαχωρισμού και Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» .
 4. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1787/09-09-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Περί Οικονομικής  Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Προγραμμάτων».
 5. Η αριθμ. COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 06 – ED Crete, Έργο 101034516 ειδική συμφωνία πλαίσιο επιχορήγησης για τη λειτουργία του EUROPE DIRECT REGION OF CRETE.
 6. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος Europe Direct.
 7. Την ανάγκη για διοργάνωση εκδηλώσεων από το Europe Direct σχετικά με την προώθηση των 6 προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019-2024 και ειδικότερα για την προτεραιότητα «Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή».

 

To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Περιφέρειας Κρήτης-Europe Direct Region of Crete, στα πλαίσια της λειτουργίας του υποστηρίζει 4 δράσεις μέσω υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης στα πλαίσια προώθησης της προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - «Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή».

Στόχος της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ είναι να καταστήσει αυτόν τον μετασχηματισμό επωφελή για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και παράλληλα να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου της για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050.

Ως εκ τούτου, οι στρατηγικές της ΕΕ για την ψηφιακή εποχή έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και φορείς να συνεργαστούν και να αναπτύξουν αυτές τις νέες τεχνολογίες, φροντίζοντας παράλληλα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών.

 

Ειδικότερα, η υγειονομική κρίση που διανύουμε οδήγησε, καταλυτικά, την πλειοψηφία των πολιτών στην ολοένα και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου. Η εκθετική αύξηση της ψηφιακής περιήγησης και αναζήτησης, αλλά και η ραγδαία ανάπτυξη και χρήση των ψηφιακών αγορών, είναι αλλαγές που ήρθαν για να μείνουν.

 

Τούτων δοθέντων το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης της Περιφέρειας Κρήτης-Europe Direct Region of Crete θα υποστηρίξει τις κάτωθεν δράσεις:

 

Περιγραφή δράσεων

Δράση Α: 3 εκδηλώσεις Open Coffee Heraklion

1)         Deep tech technologies (11 Σεπτεμβρίου 2021)

2)         Biotech entrepreneurship (30 Οκτωβρίου 2021)

3)         From research to market (27 Νοεμβρίου 2021)

 

 • 1 ή 2 παρουσιάσεις σε κάθε δράση
 • Q&A 20’
 • Live στο YouTube channel OpenCoffee Heraklion (streaming)

Το Deep Tech (βαθιά τεχνολογία) ή η σκληρή τεχνολογία είναι μια ταξινόμηση της οργάνωσης ή, συνήθως, της νεοσύστατης εταιρείας, με τον εκφρασμένο στόχο της παροχής τεχνολογικών λύσεων βασισμένων σε σημαντικές επιστημονικές ή μηχανικές προκλήσεις. Το Deep Tech συχνά ξεχωρίζει από τη βαθιά του δύναμη, τη διαφοροποίηση που μπορεί να δημιουργήσει και τη δυνατότητά του να καταλύσει την αλλαγή. Οι εταιρείες Deep Tech συχνά έχουν θεμελιώδεις και εύλογες καινοτομίες μηχανικής που τις διακρίνουν από τις εταιρείες που επικεντρώνονται στην σταδιακή βελτίωση ή την παράδοση των τυποποιημένων τεχνολογιών ή μόνο χρήση επιχειρηματικό μοντέλο της καινοτομίας για τη δημιουργία ευκαιριών. Τα τελευταία χρόνια, η χρηματοδότηση για εταιρείες deep tech έχει αυξηθεί εξαιρετικά πολύ λόγω των σημαντικών προοπτικών ανάπτυξης που εμφανίζουν επιχειρήσεις που αξιοποιούν βαθιά τεχνολογία. Επομένως, εμφανίζονται όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να ιδρύονται (spin-offs) σε συνέχεια έρευνας και ανάπτυξης (R&D) πολλών ετών σε ερευνητικά εργαστήρια πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Η βιοτεχνολογία είναι ένας ευρύς τομέας της βιολογίας, που περιλαμβάνει τη χρήση ζωντανών συστημάτων και οργανισμών για την ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων. Στα τέλη του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα, η βιοτεχνολογία έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει νέες και ποικίλες επιστήμες, όπως γονιδιωματική, τεχνικές ανασυνδυασμένου γονιδίου, εφαρμοσμένη ανοσολογία και ανάπτυξη φαρμακευτικών θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία σημαντική δραστηριότητα επιχειρήσεων στη βιοτεχνολογία στην Ελλάδα, οι οποίες διακρίνονται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με τα προϊόντα και υπηρεσίες τους.

Το Open Coffee Heraklion αποτελεί σημείο (διαδικτυακής πλέον) συνάντησης, όπου θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος μέσω των online συζητήσεων και εισηγήσεων για το περιεχόμενο της προτεραιότητας της ευρωπαϊκής επιτροπής «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή» και τις εξελίξεις στο χώρο των start-ups και του επιχειρείν γενικότερα, να συζητήσει, να ανταλλάξει απόψεις και να γνωρίσει ανθρώπους που τους αρέσει να δημιουργούν και να εξελίσσονται. Οι θεματικές που θα παρουσιαστούν είναι σχετικά με τις deep tech τεχνολογίες, την επιχειρηματικότητα στις επιστήμες υγείας και την μεταφορά τεχνολογίας (εμπορική αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας). Στις δράσεις αυτά θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση και παρουσίαση καινοτόμων επιχειρηματικών πρακτικών, η καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας και της συνεργασίας, προκειμένου να βρεθούν τρόποι αξιοποίησης και εφαρμογής των γνώσεων αυτών.

 

Δράση Β: 1 εκδήλωση «Ξεπερνώντας τις αποτυχίες προς την επιτυχία», (25 Σεπτεμβρίου 2021) 

 • 3 παρουσιάσεις
 • Q&A
 • Live στο YouTube channel Fuckup Nights Heraklion (streaming)

Στη δράση αυτή οι νέοι αναζητούν νέες ιδέες και ευκαιρίες για να εξελίξουν μία ιδέα τους, επιχειρηματίες και εν δυνάμει επιχειρηματίες, startuppers, θα παρακολουθήσουν ιστορίες – περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν πετύχει – παρουσιάζοντας τις δυσκολίες/αποτυχίες τους και πως μέσα απ’ αυτές προχώρησαν παρακάτω. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η έμπνευση και η ενθάρρυνση ανθρώπων που ξεκινούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή προσπαθούν να εξελίξουν την ήδη υπάρχουσα, ενώ βασικός στόχος της είναι να απενοχοποιήσει την αποτυχία.

Για το λόγο αυτό το Europe Direct ενδιαφέρεται για ανάδοχο ο οποίος θα προβεί στην κάλυψη εξόδων για την υποστήριξη των προαναφερθέντων δράσεων.

 • Δημιουργία περιεχομένου
 • Γραφιστικά μακετών προώθησης ψηφιακού υλικού
 • Προώθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Συγγραφή και προώθηση δελτίων τύπου
 • Πρόσβαση σε εξειδικευμένη εφαρμογή- υπηρεσία τηλεδιάσκεψης

συνολικού προϋπολογισμού 3.500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα βαρύνει το παραπάνω Πρόγραμμα Europe Direct Region of Crete.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και τη Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, ώρα 15.00 (μ.μ). Για πληροφορίες, Βασιλική Μαδούλκα, συντονίστρια του προγράμματος τηλ: 2810 336330, 6937158595 ή email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους προσφέροντες.

 

 

 

           Ηράκλειο, 14/06/2021

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Europe Direct Crete για την έκδοση τρίπτυχου εντύπου.

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).
 2. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1776/07-09-2011 (Αρ. Πρωτ. ΠΤΑ 2958/07-09-2011) του Περιφερειάρχη Κρήτης «περί Διαχωρισμού και Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» .
 3. Την απόφαση αρ. πρωτ. 1787/09-09-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «Περί Οικονομικής  Διαχείρισης των Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Προγραμμάτων».
 4. Η αριθμ. COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 06 – ED Crete, Έργο 101034516 ειδική συμφωνία πλαίσιο επιχορήγησης για τη λειτουργία του EUROPE DIRECT REGION OF CRETE.
 5. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος Europe D
 6. Την ανάγκη για την έκδοση τρίπτυχου εντύπου με τις φωτογραφίες των φωτογράφων που έχουν φιλοξενηθεί στην Κρήτη στο πλαίσιο του project photoxenia, προπομπό ενός φεστιβάλ μεταξύ Ευρωπαίων φωτογράφων.

 

 

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κρήτης-Europe Direct Crete, στα πλαίσια της λειτουργίας του θα προχωρήσει στην έκδοση τρίπτυχου εντύπου, για την προώθηση της σύγχρονης φωτογραφίας και τη δημιουργία μιας εναλλακτικής μορφής  φωτογραφικού τουρισμού με έμφαση στον τουρισμό υπαίθρου. Στόχος η παραγωγή σύγχρονων φωτογραφικών αρχείων για την Κρήτη και στη δημιουργία μιας φωτογραφικής συλλογής για εκθέσεις και εκδόσεις φωτογραφικών βιβλίων, με ορίζοντα τη δημιουργία φεστιβάλ μεταξύ Ευρωπαίων φωτογράφων.

 

Το Κέντρο μας ενδιαφέρεται για την έκδοση τρίπτυχου εντύπου με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές:

 

Α/Α

Είδος Προϊόντος

Διαστάσεις

Χρώματα

Είδος Χαρτιού

Ποσότητα

1

Τρίπτυχο

 

29 x 63 cm

 

 

4χρωμία

 

+ βερνίκι νερού

2 όψεων

 

 

Velvet  250 gr.

 

800 τεμ

 

 

Έπειτα από τα παραπάνω το Κέντρο μας ενδιαφέρεται για την έκδοση τρίπτυχου εντύπου σύμφωνα με τις άνωθεν τεχνικές προδιαγραφές συνολικού προϋπολογισμού 800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα βαρύνει το παραπάνω Πρόγραμμα και ειδικότερα θα χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του προγράμματος Europe Direct.

 

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την 21η Ιουνίου 2021, ώρα 15.00 (μ.μ.)

Για πληροφορίες, Βασιλική Μαδούλκα, συντονίστρια του προγράμματος τηλ: 2810 336330, 6937158595 ή email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους προσφέροντες.

 

 

Page 7 of 177

european union flag 400 clr 4948Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση