• +30 2810 336330
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023 13:44

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου από το Europe Direct Region of Crete για τη σύναψη μίσθωσης έργου. Featured

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

Ηράκλειο, 19/04/2023

 ΑΠ.:7

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου από το Europe Direct Region of Crete για τη σύναψη μίσθωσης έργου.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α ́/7-6-2010).

β. του Ν.2218/94 (Κεφ. Β' περί Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2307/95 άρθρο 12 παρ. 10 και με το Ν. 2503/97 άρθρο 4 παρ. 3. και ισχύει σήμερα.

γ. της υπ’ αριθ. 4683/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Προσωπικού των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98).

δ. της υπ’ αριθ. 2141/98 απόφασης του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 78/Β/4-2-98).

 1. Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’/2014) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
 2. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου.
 3. Το άρθρο 21 του Ν.4452/2017
 4. Τo άρθρo 681 του Αστικού Κώδικα.
 5. Την αρ. πρωτ. 55/14-05-2021 Περιφέρειας Κρήτης (αρ. πρωτ. ΠΤΑΚ 2525/17-05-2021) εισήγηση για την πενταετή Συμφωνία Πλαίσιο Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και της Περιφέρειας Κρήτης (Π.Κ), που αφορά το έργο Europe Direct 2021-2025 με αριθμό COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 06 ED Crete.
 6. Την με αρ.πρωτ. 02/06-03-2023 Περιφέρειας Κρήτης εισήγηση της συντονίστριας του προγράμματος EUROPE DIRECT για το έτος 2023 με επισυναπτόμενη την ετήσια ειδική συμφωνία επιχορήγησης που αφορά το έργο EUROPE DIRECT 2023 με αριθμό COMM/ATH/ED/FPA/2021-2025/FPA 06 ED Crete.
 7. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του EUROPE DIRECT 2023.
 8. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του EUROPE DIRECT και τη διοργάνωση εκδηλώσεων από το Europe Direct σχετικά με την πραγματοποίηση του σχεδίου δράσης 2023 και την προώθηση των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2019-2024

 

To Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Κρήτης - Europe Direct Region of Crete, στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας θα προχωρήσει στην ανάθεση μίσθωσης έργου, η οποία θα περιλαμβάνει:

 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας Κρήτης για τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
 • Διαχείριση και ενημέρωση της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, Instagram, youtube) του EUROPE DIRECT της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Συνεργασία με τα τοπικά ΜΜΕ και τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.
 • Εκπροσώπηση και ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με ευαίσθητα θέματα της ΕΕ στο τοπικό επίπεδο.
 • Προώθηση ενός περιφερειακού δικτύου δικτύων ευρωπαϊκής υφής πληροφορίας.
 • Προώθηση των θεσμών της ΕΕ και των πολιτικών αυτής στην Α`θμια, Β`θμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Προώθηση των θεσμών της ΕΕ και των πολιτικών και προγραμμάτων σε ιδιωτικούς, δημόσιους, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Συγγραφή δελτίων τύπου για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και προγράμματα και προώθηση αυτών και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και αρθρογραφίας σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κεντρικούς θεματικούς άξονες κορυφαία ζητήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας.

 

συνολικού προϋπολογισμού 30000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα βαρύνει το παραπάνω Πρόγραμμα Europe Direct Region of Crete.

Κριτήριο επιλογής θα αποτελέσει η οικονομικότερη προσφορά που καλύπτει τις ανωτέρω απαιτήσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τετάρτη 25 Απριλίου 2023, ώρα 15.00 (μ.μ). Για πληροφορίες, Βασιλική Μαδούλκα, συντονίστρια του προγράμματος τηλ: 2810 336330, 6937158595 ή email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Το Europe Direct Περιφέρειας Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μέρος ή όλη την προσφορά της παρούσας χωρίς καμιά αποζημίωση στους προσφέροντες.

Read 975 times Last modified on Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023 14:30

european union flag 400 clr 4948Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση